ربات

مزايا و معايب روبات ها

شیما خودت + و – رو جدا کن و برای نکات مثبت و منفی بنویس
يک ربات مانند هر ماشين ديگري ، ممکن است صدمه ببيند و يا به هر علتي خراب شود . خوشبختانه خرابي ربات ها بسيار نادر است ؛ زيرا سيستم رباتيک با  مشخصه‌ هاي امنيتي زيادي طراحي مي‌شود که مي‌تواند آسيب‌ آن ها را محدود ‌کند .
مطمئناً و صريحاً نيز مي توان گفت که ربات ها قابليت هاي محدود دارند . به طوري که فقط کاري که براي آن ساخته شده اند را انجام مي دهند و براي انجام همين کارها بسيار هزينه بر و گران هستند . چه در ساخت آن ها و چه در خريداري آن ها .
در اين حوزه نيز مشکلاتي در رابطه با انسان هاي شرور و استفاده از ربات ها براي مقاصد شيطاني داريم . مطمئناً ربات ها مي‌توانند در جنگ‌ هاي آينده استفاده شوند . اين مي‌تواند هم خوب و هم بد باشد . اگر انسان ها اعمال خشونت آميز را با فرستادن ماشين‌ ها به جنگ همديگر نمايش دهند ، ممکن است بهتر از فرستادن انسان ها به جنگ با يکديگر باشد . ربات ها مي‌توانند براي دفاع از يک کشور در مقابل حملات استفاده مي‌شوند تا تلفات انساني را کاهش داد .
اما بايد در نظر داشت که ربات ها در عين اينکه معايبي دارند , داراي مزايايي نيز هستند .
معمولاً يک ربات مي‌تواند کارهايي که ما انسان ها مي‌خواهيم انجام دهيم را ارزان‌تر انجام دهد . علاوه بر اين ربات ها مي‌توانند کارهاي خطرناک مانند نظارت بر تأسيسات انرژي هسته اي يا کاوش يک آتش فشان را انجام دهند . ربات ها مي‌توانند کارها را دقيقتر از انسان ها انجام دهند و روند پيشرفت در علم پزشکي و ساير علوم کاربردي را سرعت ‌بخشند . ربات ها به ويژه در امور تکراري و خسته کننده مانند ساختن صفحه مدار ، ريختن چسب روي قطعات يدکي و ... سودمند هستند .


تاثیرات +
1ـ روبات ها , روباتيک و اتوماسيون در بسياري از موارد مي توانند ايمني ، ميزان توليد ، بهره و کيفيت محصولات را افزايش دهند .
2ـ روبات ها مي توانند در موقعيت هاي خطرناک و اضطراري کار کنند و با اين کار جان هزاران انسان را نجات دهند .
3ـ روبات ها به راحتي بر محيط اطراف خود مسلط مي شوند و نيازهاي انساني براي آن ها مفهومي ندارد .
4ـ دقت روبات ها خيلي بيشتر از انسانها است . آن ها در حد ميلي يا حتي ميکرو اينچ دقت دارند .
5ـ روبات ها مي توانند در يک 0لحظه چند کار را با هم انجام دهند . درحالي که انسان ها در يک لحظه تنها يک کار انجام مي دهند .
6ـ روبات ها هيچگاه خسته نمي شوند ؛ درنتيجه مي توانند کارهاي تکراري را براي مدت زمان طولاني انجام دهند .

 

نتیجه گیری

با توجه به مطالب جمع آوري شده در اين پژوهش اين نکته استنباط مي شود که نقش و حضور ربات در جامعه بشري مي تواند , بسيار مؤثر تلقي شود .
کارها و حتي خواسته هاي بشريتي که پيوسته در پي آن است , ناممکن را ممکن سازد و مبدل رؤيا به واقعيت باشد , را تحقق بخشد و بدين ترتيبي دريچه اي بسته را به روي حس کنجکاوي بشر بگشايد و او را در نيل به خواسته هايش همياري دهد .
همان گونه که در متن پژوهش نيز آمده است , امروزه از ربات ها در کارخانجات براي ساخت محصولاتي مانند اتومبيل , قطعات الکترونيکي و همچنين وسايل الکترونيکي بهره گرفته مي شود و از اين طريق در انرژي صرفه جويي مي گردد .
همچنين ربات هاي پژوهشاتي و اکتشافي براي انجام فعاليت هاي پژوهشاتي و اکتشافي در شرايط خطرناک و اعمال سمي و شيميايي و مناطق غير قابل عبور يا ورود توسط انسان و يا انجام کارهاي سخت و زيان آور و به طور کلي راحت کردن برخي از کارها ساخته و آزمايش مي شوند .
مي توان با استعانت از اين تکنولوژي فضا را درنورديد و افقي جديد به روي پهنه محيط زندگي انساني گشود .
همه ارزيابي ها بر اين نکته تأکيد دارند که مطمئناً روزي فرا خواهد رسيد که ربات ها جاي انسان ها را در انجام کارها بگيرند و حتي محافظ انسان در مقابل خطرات احتمالي گردند .
البته ذکر اين مطلب ضرورت دارد پيوسته پيشرفت هاي انساني از حمله هاي شيطاني مصون نبوده و همواره در طول تاريخ شاهد به کارگيري دستاوردهاي علمي پژوهش و اهداف شيطاني بوده ايم و از اين جنبه جامعه بشري در کنار بهره گيري از مزاياي پيشرفت علم گاه قرباني آنچه شده که خود عرضه داشته است .

 

هرجا ربات وصنعت کم داشتیم اینو بزن

سیستم های ربات صنعتی

ربات صنعتی از پنج قسمت که با هم در ارتباط اند تشکیل شده است که عبارتند از:

1- مجموعه اندامهای مکانیکی:

این مجموعه شامل بازوهای پیوسته ای است که به حالت لولا به هم متصل شده و قابل حرکت اند.مفصلهای ربات را میتوان به یکی از دو صورت دورانی یا منشوری به کار برد. هر مفصل و بازو تشکیل دهنده ی یک درجه آزادی است.

بازوهای ربات هیچ وقت یک مدار بسته را تشکیل نمیدهند و هر دو بازو به دو شکل مینوانند به هم متصل شوند:یکی دورانی که در هم به صورت لولا قرار میگیرند و در داخل هم قابلیت چرخش دارند و دیگری منشوری که آن هم لولا شده ولی فقط قابلیت پایین و یا بالا رفتن دارند.

2- سیستم نیروی محرکه یا کارانداز:

سیستمهای محرکه، تولیدکننده ی قدرت و یا نیرو هستند که زیر نظر یک سیستم کنترل شده با دقت مفصلها و بازوهای ربات را به حرکت در می آورند.3نوع سیستم نیروی محرکه که در رباتها استفاده میشوند عبارتند از:

الف- سیستم بادی یا پنوماتیک:

این سیستم عموما در رباتهای صنعتی که در مونتاژ یا جا به جا کردن قطعات به مراکز و محلهای ثابت به کار گرفته میشوند وجود دارد.استفاده از فشار هوا ارزان شناخته شده است.ولی مشکل چنین سیستمی کمبود کنترل دقیق بر روی سیستم مربوطه است و حرکتها تنها بین نقاطی که قبلا با مانعهای مکانیکی تعیین شده است مشخص و حرکتی بیش از این محدوده ی مکانیکی امکان پذیر نیست.البته سرعت این سیستم خوب است و دقت آن تا زیر میلیمتر نیز است.

ب- سیستم روغنی یا هیدرولیک:

این سیستم از قابلیت کنترل بالایی برخوردار است و توانایی ایجاد نیروی زیادی دارد.

البته رباتهایی که از سیستم روغنی یا هیدرولیک استفاده میکنند رباتهای تقریبا بزرگی هستند که برای طراحی و نگهداری نیاز به تخصص بالایی دارند.این سیستم احتیاج به پمپ هیدرولیکی داشته و به همین دلیل در صورت خرابی محیط و ربات را روغنی میکند.

ج- سیستم برقی:

از این سیستم در رباتهای کوچک که متداولترین رباتها نیز هستند بیشترین بهره گیری به عمل می آید.

3- سیستم انتقال نیرو:

دستگاه یا سیستم انتقال نیرو واسطه ای است بین مجموعه اندامهای مکانیکی و سیستم نیروی محرکه که میتواند نیروی محرکه را از محل تولید به یکی از اجزاء ربات مانند مفصلها، بازو، مچ و انگشتهای گیرنده انتقال دهد.رباتهایی که از سیستم نیروی محرکه هیدرولیکی و یا پنوماتیکی استفاده میکنند مستقیما از طریق مرکز تولید نیرو و معمولا بدون استفاده از واسطه های سیستم انتقال نیرو به حرکت در می آیند.

4- سنسور یا سیستم حسی:

سنسورها چشمهای ربات اند که دارای شکلهای مختلف از قبیل لمس کننده، برقی، نوری و غیره هستند. سنسورها قسمت مههی از ربات محسوب میشوند.

5- دستگاه کنترلر و یا کامپیوتر ربات:

قسمت اصلی در سیستم هر ربات دستگاه کنترلر آن است.در حقیقت برتری یک ربات را میتوان از روی قابلیت هوشمندی دستگاه کنترلر آن تعیین کرد.کنترلر دریافت کننده اطلاعات از سنسورها است.رباتهایی که دارای کنترلر ساده اند بیشتر حالت ماشین را پیدا میکنند.در صورتی که در رباتهایی که دارای کنترلر برتر و پیشرفته اند انجام کارها با دقت صورت میگیرد و امکانات برنامه نویسی که قابلیت تغییرپذیری را فراهم می آورد نیز بیشتر است.

پیکره ی ربات:

ربات صنعتی یک بازوی مکانیکی است که قابلیت انجام کارهای تقریبا عمومی را دارد و پیکره آن تشکیل شده است از چند بازوی متفاوت که به صورت متوالی به هم متصل و مانند لولا در یکدیگر قابلیت حرکت دارند و این حرکت به دو صورت دورانی و یا انتقالی است.

یک سر این زنجیره به پایه ای ثابت که نگه دارنده ی ربات است وصل شده و سر دیگر آن آزاد است که قابلیت تغییر مکان در فضا را داشته و به ابزار انجام دهنده ی کار مورد نظر متصل است.

ازنظر مکانیکی یک ربات از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اوا عبارت است از بدنه ی اصلی بازوی ربات که فاصله ی شانه تا مچ و قسمت دیگر از مچ به علاوه ی ابزار کار است.قسمت بدنه ی اصلی بازوی ربات متشکل از سه درجه آزادی متحرک است. مجموعه این سه حرکت مشخص کننده ی مکان مچ ربات در فضاست.قسمت مچ معمولا از دو و یا سه درجه آزادی متحرک تشکیل شده که مجموعه ی حرکتهای آن جهت ابزار روبات را مطابق با ساختمان جسم یا قطعه کار مورد نظر که باید به وسیلهی ابزار ربات برداشته و یا کار روی آن انجام شود مشخص میکند.حرکت اجزای قسمت مچ اکثرا به صورت پایین و بالا، راست وچپ،دورانی است

 

منابع

www.intel.com ـ 16
www.atmel.com ـ 17
www.delsemi.com ـ 18
www.robosit.com ـ 19
www. Robo.parsiblog.com ـ 20

www.datasheet4u.net ـ 22
www.fairchildsemi.com ـ 23
www.datasheetcatalog.com ـ 24
www.iup.ir

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 13:35  توسط ربات  | 

ربات چیست؟

http://static.howstuffworks.com/gif/asimo-4.jpg

کلمه ربات توسط Karel Capek  نویسنده نمایشنامه R.U.R  (روبات‌های جهانی روسیه) در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگر می‌باشد.
در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان خود استفاده شد.البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می‌نامیم.
امروزه معمولاً کلمه ربات به معنی هر ماشین ساخت بشر که بتواند کار یا عملی که به‌طور طبیعی توسط انسان انجام می‌شود را انجام دهد، استفاده می‌شود.

بیشتر ربات‌ها امروزه در کارخانه‌ها برای ساخت محصولاتی مانند اتومبیل؛ الکترونیک و همچنین برای اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ربات یک ماشین الکترومکانیکی هوشمند است با خصوصیات زیر:
*  می توان آن را مکرراً برنامه ریزی کرد.
*  چند کاره است.
*  کارآمد و مناسب برای محیط است.

  قانون رباتیک مطرح شده توسط آسیموف:
1- ربات ها نباید هیچگاه به انسانها صدمه بزنند.
2- رباتهاباید دستورات انسانها را بدون سرپیجی از قانون اوّل اجرا کنند.
3- رباتها باید بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود محافظت کنند.

ربات‌ها دارای سه قسمت اصلی هستند:
مغز که معمولاً یک کامپیوتر است.
محرک و بخش مکانیکی شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و …
سنسور که می‌تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نور، تماسی یا حرکتی باشد.
با این سه قسمت، یک ربات می‌تواند با اثرپذیری  و اثرگذاری در محیط کاربردی‌تر شود.

 اجزای یک ربات با دیدی ریزتر :
 **  وسایل مکانیکی و الکتریکی شامل :
 * شاسی، موتورها، منبع تغذیه، 
 **  حسگرها (برای شناسایی محیط):
 *  دوربین ها، سنسورهای sonar، سنسورهای ultrasound، …
 **  عملکردها (برای انجام اعمال لازم)
 *  بازوی ربات، چرخها، پاها، …
 **  قسمت تصمیم گیری (برنامه ای برای تعیین اعمال لازم):
 *  حرکت در یک جهت خاص، دوری از موانع، برداشتن اجسام، …
 **  قسمت کنترل (برای راه اندازی و بررسی حرکات روبات):
 *  نیروها و گشتاورهای موتورها برای سرعت مورد نظر، جهت مورد نظر، کنترل مسیر، …

مزایای رباتها:
1- رباتیک و اتوماسیون در بسیاری از موارد می توانند ایمنی، میزان تولید، بهره و کیفیت محصولات را افزایش دهند.
2-  رباتها می توانند در موقعیت های خطرناک کار کنند و با این کار جان هزاران انسان را نجات دهند.
3-  رباتها به راحتی محیط اطراف خود توجه ندارند و نیازهای انسانی برای آنها مفهومی ندارد. رباتها هیچگاه خسته نمی شوند.
4-  دقت رباتها خیلی بیشتر از انسانها است آنها در حد میلی یا حتی میکرو اینچ دقت دارند.
5-  رباتها می توانند در یک لحظه چند کار را با هم انجام دهند ولی انسانها در یک لحظه تنها یک کار انجام می دهند.
 
معایب رباتها:
1-  رباتها در موقعیتهای اضطراری توانایی پاسخگویی مناسب ندارند که این مطلب می تواند بسیار خطرناک باشد.
2-  رباتها هزینه بر هستند.
3-  قابلیت های محدود دارند یعنی فقط کاری که برای آن ساخته شده اند را انجام می دهند.
 
 برای مثال امروزه برای بررسی وضعیت داخلی رآکتورها از ربات استفاده می شود تا تشعشعات رادیواکتیو به انسانها صدمه نزند.

تأثیر رباتیک در جامعه:
علم رباتیک در اصل در صنعت به‌کار می‌رود و ما تأثیر آن را در محصولاتی که هر روزه استفاده می‌کنیم، می‌بینیم. که این تأثیرات معمولاً در محصولات ارزان‌تر دیده می‌‌شود.
ربات‌ها معمولاً در مواردی استفاده می‌شوند که بتوانند کاری را بهتر از یک انسان انجام دهند یا در محیط پر خط فعالیت نمایند مثل اکتشافات در مکان‌های خطرناک مانند آتش‌فشان‌ها که می‌توان بدون به خطر انداختن انسان‌ها انجام داد.
 
مشکلات رباتیک:
البته مشکلاتی هم هست. یک ربات مانند هر ماشین دیگری، می‌تواند بشکند یا به هر علتی خراب شود. ضمناً آن‌ها ماشین‌های قدرتمندی هستند که به ما اجازه می‌دهند کارهای معینی را کنترل کنیم.
خوشبختانه خرابی ربات‌ها بسیار نادر است زیرا سیستم رباتیک با  مشخصه‌های امنیتی زیادی طراحی می‌شود که می‌تواند آسیب‌ آن‌ها را محدود ‌کند.
در این حوزه نیز مشکلاتی در رابطه با انسان‌های شرور و استفاده از ربات‌ها برای مقاصد شیطانی داریم. مطمئناً ربات‌ها می‌توانند در جنگ‌های آینده استفاده شوند. این می‌تواند هم خوب و هم بد باشد. اگر انسان‌ها اعمال خشونت آمیز را با فرستادن ماشین‌ها به جنگ یکدیگر نمایش دهند، ممکن است بهتر از فرستادن انسان‌ها به جنگ با یکدیگر باشد. ربات‌ها می‌توانند برای دفاع از یک کشور در مقابل حملات استفاده می‌شوند تا تلفات انسانی را کاهش دهد. آیا جنگ‌های آینده می‌تواند فقط یک بازی ویدئویی باشد که ربات‌ها را کنترل می‌کند؟
 
مزایای رباتیک:

مزایا کاملاً آشکار است. معمولاً یک ربات می‌تواند کارهایی که ما انسان‌ها می‌خواهیم انجام دهیم را ارزان‌تر انجام‌ دهد. علاوه بر این ربات‌ها می‌توانند کارهای خطرناک مانند نظارت بر تأسیسات انرژی هسته‌ای یا کاوش یک آتش‌فشان را انجام دهند. ربات‌ها می‌توانند کارها را دقیقتر از انسان‌ها انجام دهند و روند پیشرفت در علم پزشکی و سایر علوم کاربردی را سرعت ‌بخشند. ربات‌ها به ویژه در امور تکراری و خسته کننده مانند ساختن صفحه مدار، ریختن چسب روی قطعات یدکی و… سودمند هستند.
 
تاثیرات شغلی:
بسیاری از مردم از اینکه ربات‌ها تعداد شغل‌ها را کاهش دهد و افراد زیادی شغل خود را از دست دهند، نگرانند. این تقریباً هرگز قضیه‌ای بر خلاف تکنولوژی جدید نیست. در حقیقت اثر پیشرفت‌ تکنولوژی مانند ربات‌ها (اتومبیل و دستگاه کپی و…) بر جوامع ، آن است که انسان بهره‌ورتر می‌شود.
 
آینده رباتیک:
جمعیت ربات‌ها به سرعت در حال افزایش است. این رشد توسط ژاپنی‌ها که ربات‌های آن‌ها تقریباً دو برابر تعداد ربات‌های آمریکا است، هدایت شده است.
همه ارزیابی‌ها بر این نکته تأکید دارد که ربات‌ها نقش فزاینده‌ای در جوامع مدرن ایفا خواهند کرد. آن ها به انجام  کارهای خطرناک، تکراری، پر هزینه و دقیق ادامه می‌دهند تا انسان‌ها را از انجام آن‌ها باز دارند.

 

 

*********************************************************************

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 12:0  توسط ربات  | 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=83202به این سایت حتما مراجعه کن
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط ربات  | 

پرواز در مواقع اضطراری

در دنیای امروز دانشمندان و محققان در زمینه جلوگیری از وقوع حوادث و بلایای طبیعی تدابیر زیادی اندیشیده اند ولی چون نمی توان میزان این بلایا را به صفر می رسانید جهت عملیات اضطراری و کمک رسانی بعد از هر واقعه ای نیز تدابیر زیادی اندیشیده شده است.

 

پرواز در مواقع اضطراری

در ابتدا بهترین اتنخاب افراد برای کمک کدن به انسانها حیوانات به خصوص سگ ها بودند سپس آنها به ربات ها روی آوردند زیرا به این باور رسیدند که رباتها قابلیت برنامه ریزی دارند ، خستگی ناپذیرند ، می توانند توان و قوای بدنی بالایی داشته باشند و برای چند هدف مختلف می توان از آنها استفاده نمود.

 

این دستگاه که به شکل بوم خمیده ساخته شده است حرکتش از روی حرکت سیارات صور فلکی گرفته است و بسیار جالب است که بدانید این تکنولوژی جدید باعث شده این ربات به نسبت سنگین وزن در آسمان بماند

در این میان در یک آزمایشگاه در سوئیس پروژه ای تحت عنوان SMAVNET که مخفف کلمه swarming Micro Air Vehicle Network می باشد راه اندازی شد (که به معنای حرکت یک وسیله شبکه ای کوچک هوایی است).

هدف از این پروژه ساخت ربات هایی است که توسط شبکه WIFi  کار می کنند می باشد تا در دسترس شبکه های اضطراری قرار گیرند تا در مواقع اضطراری و برای کمک های ضروری از آنها استفاده شودبه طور وثال پس از یک سانحه تصادف یا پس از وقوع سیل و یا زلزله و ... قرار است این ربات پرنده اطلاعات لازم را مخابره کرده و در مراحل بعدی اقدامات مقتضی را انجام دهد.

این دستگاه که به شکل بوم خمیده ساخته شده است همانطور که در شکل نیز می بینید حرکتش از روی حرکت سیارات صور فلکی گرفته است و بسیار جالب است که بدانید این تکنولوژی جدید باعث شده این ربات به نسبت سنگین وزن در آسمان بماند.

رباتهای فوق الذکر از سیگنالهای WiFi جهت ارتباط با هم استفاده می کنند و سبب افزایش قدرت آنها می شود.

زمانی که شما به این ربات های پرنده احتیاج دارید، می توناید از طریق اینترنت و یا حتی موبایل خود آنها را خبر کنید و حتی می توانید با توجه به شرایط موجود تعداد رباتهای پرنده مورد نیاز خود را اعلام کنید.

 

منبع:http://www.techchee.com/2010/10/01/flying-robots-create-ad-hoc-wifi-network-for-emergency-use/#more-24795

نوشته ی : فائزه سیدخاموشی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:4  توسط ربات  | 

عمل جراحی بدون جراح!

حاضرید یک ربات به تنهایی شما را جراحی کند؟

 

یک تیم جراحی روباتی موفق شد برای اولین بار بدون حضور انسان، یک عمل جراحی را با موفقیت انجام بدهد، البته با نظارت ویدئویی جراحان ماهر! شاید در آینده بخشی از اعمال جراحی به دست تیم‌های روباتی سپرده شود.

عمل جراحی بدون جراح!

اگر قرار باشد یک روبات شما را جراحی کند،‌ آن هم بدون حضور انسان، حاضرید با خیال راحت خودتان را به دست او بسپارید؟ اگر قرار باشد حتی مسئول بیهوشی شما هم یک روبات باشد، آن وقت چه حسی خواهید داشت؟ خب،‌ ظاهرا یک انسان شجاع پیدا شده که به دو روبات اجازه دهد برای اولین بار،‌ جراحی کاملی را بدون حضور انسان روی او انجام بدهند.

به گزارش پاپ‌ساینس، در مرکز سلامت دانشگاه مک‌گیل،‌ دو روبات مک‌اسلیپی و داوینچی، اولین جراحی روباتی دنیا را با خارج کردن پروستات یک مرد، انجام دادند.

 

داوینچی روبات جراحی پرکاربردی است که جراحان می‌توانند آن (یا شاید باید بگویم او) را از راه دور کنترل کنند. مک‌اسلیپی هم در حقیقت یک متخصص بیهوشی است. این دو روبات با همکاری هم اولین جراحی روباتی را در بیمارستان عمومی مونترال با موفقیت انجام دادند. البته جراحان آن‌ها را به دقت زیر نظر داشتند.

عمل جراحی بدون جراح!

داوینچی تصاویر اچ.دی سه‌بعدی را برای گروه جراحی می‌فرستاد و آن‌ها از طریق کنترل ویدئویی،‌ از بازوهایش استفاده می‌کردند. مک‌اسلیپی هم ثابت کرد که می‌تواند همراه بسیار خوبی برای جراحان روبات باشد. بیهوشی در یک جراحی روباتی می‌تواند دشوار باشد؛ چراکه بیمار باید در حالتی ثابت و با ماهیچه‌هایی کاملا رها قرار داشته باشد. گفته می‌شود که مک‌اسلیپی می‌تواند برای هر عمل جراحی به کار بیاید و به عنوان یک متخصص بیهوشی خوب،‌ میزان هشیاری بیمار را کنترل نماید.

عمل جراحی بدون جراح!

موفقیت این اولین جراحی روباتی باعث شده که مک‌اسلیپی و داوینچی حالا برای خود یک تیم جراحی تشکیل بدهند. محققین تصمیم گرفته‌اند که از این تیم جراحی روباتی در طیف وسیعی از جراحی‌ها و بیماری‌ها استفاده کنند و نحوه جراحی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند. شاید روزی برسد که دست‌کم بخشی از عمل‌های جراحی هم به روبات‌ها سپرده شود. البته ظاهرا به این زودی‌ها قرار نیست نقش انسان در این جراحی‌های حذف بشود. پس خیلی نگران نباشید!

 

 

منبع: پاپ ساینس

برگرفته از خبرآنلاین

تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:4  توسط ربات  | 

نقض قانون اول روباتيک

نمايش امکان خطرناک بودن غيرعمدي روبات ها براي انسان

 

قانون اول روبات ها که ايزاک آسيموف براي اولين بار آن را مطرح کرد، مي گويد که روبات به هيچ وجه نبايد به انسان صدمه وارد کند. اين قانون دستمايه يکي از محققان لابراتوار روباتيک در اسلوني شده است. اين محقق در کنفرانس مهندسان موسسه الکترونيک و الکترونيکال روباتي را به همراه خود روي صحنه برد و از داوطلبان خواست که روبات صنعتي مربوط به خط توليد دست شان را منگنه بزند تا درک کنند که چه دردي را بايد تحمل کنند. خود اين محقق داوطلب اول بود. هر کدام از افراد داوطلب 18 بار مورد اصابت و ضربه اين روبات قرار گرفتند و بعد هر کدام از اين ضربه ها را در دسته هاي «بدون درد» تا «تحمل ناپذير» ارزيابي و رده بندي کردند. بورات پووس (Borut Povse) معتقد بود که با اين آزمايش مي توان آينده روبات ها را پيش بيني و بين تعامل روبات ها با انسان ها و قوانين روباتيک آسيموف تعادلي برقرار کرد.

نقض قانون اول روباتيک

روباتي که پووس و همکارانش به اين مراسم آوردند يک روبات کارگر در خط توليد و محصول آپسون بود که معمولا براي مونتاژ دستگاه هاي فروش قهوه به کار مي رود. آنها اين روبات را طوري برنامه ريزي کرده بودند که دست داوطلبان را 18 بار ضربه بزند. بعد از آن داوطلبان مي بايست درد حاصل از اين ضربه ها را در چهار دسته بي درد تا درد تحمل ناپذير رده بندي مي کردند پووس که خودش داوطلب اول بود، گزارش داد که بيشتر اين ضربه ها آرام و قابل تحمل بودند. بووس و همکارانش بعد از آن، از يک دست مصنوعي انسان استفاده کردند تا ضربه هاي سخت تر اين روبات را نشان دهند و با اين کار سرعت بيشينه اي را که يک روبات مي تواند روي بدن انسان ضربه وارد کند محاسبه کردند.

 

روبات ها چگونه کار مي کنند؟

کنترل روبات در سه مرحله انجام مي شود: درک، پردازش و حرکت روبات بايد به وسيله حسگرهايي که در آن تعبيه شده پيرامون خود را درک کند. بعد از آن اطلاعات را پردازش کند و دريابد که چه کاري را بايد انجام دهد و سپس وارد عمل شود.

فاز پردازش، پيچيده ترين مرحله براي روبات است. در ابتدا بايد اطلاعات خام را از حسگرهايي که مستقيماً دستورها را مي گيرند تفسير کند و بعد اين دستورها به وسيله بازوهاي روبات اجرا شوند. در واقع موتورهاي الکترونيکي و محرک هاي خطي کارهاي فيزيکي را انجام مي دهند.

براي بيشتر کارهاي مصنوعي، پردازش شامل ساخت اشيا يا استدلال از روش مدل شبه شناختي مي شود. اين مدل ها نشان مي دهد که چگونه روبات با جهان يا محيط اطرافش تعامل برقرار مي کند.

روبات ها از تشخيص الگويي، نگرش کامپيوتري، روش هاي نقشه يابي، برنامه ريزي حرکتي و روش هاي ديگر هوش مصنوعي استفاده مي کنند تا نحوه کار کردن را در مي يابند.

نقض قانون اول روباتيک

وقتي که روبات ديوانه مي شود

با توجه به مراحل کار روبات ها اين سوال مطرح مي شود که اگر روبات ها ديوانه شوند چه اتفاقي رخ مي دهد و آيا روبات ها واقعا از کنترل خارج مي شوند؟

در اصل جواب اين سوال مثبت است! اگر برنامه نرم افزاري کنترل روبات دچار مشکلي شود، روبات از کنترل خارج مي شود البته گفتني است که اين موضوع به سخت افزار روبات ربطي ندارد.

به طور مثال، اگر روبات به چيزي يا کسي برخورد کند ولي حسگردهاي لمسي اش کار نکند، در واقع فرمان در حافظه روبات گير کرده و مغز روبات مرتب به آن فرمان مي دهد که به حرکت ادامه دهد اما روبات متوجه نمي شود که راهي براي عبور وجود ندارد.

حال اگر برنامه نرم افزاري روبات از کار بيفتد و انساني در اطراف روبات وجود داشته باشد، اين برخورد چقدر سريع و با چه شدتي خواهد بود؟ اين سوالي است که پووس در مرحله بعد مي خواهد به آن پاسخ دهد.

 

آيا هميشه آزمايش ها دردسر ساز است؟

آيا راهي وجود دارد که محدوديت هاي سرعت و قدرت يک روبات در مجاورت انسان را بدون اينکه به انسان صدمه بزند، آزمايش کرد؟ شايد نه.

نقض قانون اول روباتيک

کارل هاو (Car Howe)، محقق مرکز بانکي گروپ در اين مورد مي گويد: راهي وجود دارد، ولي انسان ها نسبت به درد خيلي حساسند و مطمئن نيستم که راهنمايي براي آشکارسازي محدوديت هاي پذيرفتني مربوط به سرعت يک روبات در مجاورت انسان وجود داشته باشد اما پووس مي تواند با آزمايش هاي خود به اين موارد دست يابد.

 

ترجمه: نسترن صائبي

منبع: Tech News World

تنظيم براي تبيان: فاطمه مجدآبادي

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:3  توسط ربات  | 

بهترین چشم کدام است؟

محققان جهت ساخت انواع چشم های مصنوعی به تحقیق در مورد نوع عملکرد چشم های مختلف پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که در میان چشمان جانوران مختلف چشم زنبور عسل بهترین نوع چشم جهت تقلید و ساخت نوع مصنوعی برای استفاده درربات های پرنده می باشد.

(g*1ìf   4e ©/

آیا می دانید بهترین نوع چشم  کدام است؟

محققان جهت ساخت انواع چشم های مصنوعی به تحقیق در مورد نوع عملکرد چشم های مختلف پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که در میان چشمان جانوران مختلف چشم زنبور عسل بهترین نوع چشم جهت تقلید و ساخت نوع مصنوعی برای استفاده درربات های پرنده می باشد.

(g*1ìf   4e  2f(h1 beautiful eyes

هر روز زنبورهای عسل قادرند بین کندو و غذا به پرواز در آیند حتی در زمانی که محیط اطرافشان مرتبا در حال تغییر است و زمانی که مسیر بین این دو شدیدا طولانی است با توجه به این موضوع که حشرات مغز نسبتا کوچکی دارند، دانشمندان بر این باورند که آنها از توانایی بصری خود و توانایی پردازش تصویر که قسمتی از آن توسط شاخک هایشان انجام می شود به پیدا کردن مسیر و غذا می پردازند.

دانشمندان برای درک بهتر این موضوع به ساخت یک نمونه چشم مصنوعی پرداختند در آزمایشگاه دانشگاه بیلفیلد آلمان انجام شد آنها امیدوارند که با این نوع از آزمایشها به اسرار سنجش بینایی حشرات پی ببرند و این امکان برای بشر ایجاد گردد که از این نوع مسیریابی در تکنولوژیهای نوین استفاده نماید مانند وسایل نقلیه هوایی (MAVS)

چشم زنبور عسل ساخته شده در بهترین دانشگاه تکنولوژی آلمان متشکل شده است از قطعاتی از شیشه اکریلیک بسیار سبک وزن، ترکیبی از لنز و آیینه که به یک دوربین فیلمبرداری usb قلاب شده اند.

اگرچه در حال حاضر این آزمایش یک single  چشم است یعنی یک چشم تک و نه یک جفت چشم زیرا تنها از یک دوربین استفاده شده است.

جالب است بدانید که زنبور عسل دارای زاویه دید 280 درجه کامل می باشد

در این چشم در ابتدا یک لنز وجود دارد که در سطح زیرین آن یک برجستگی به سمت پایین تعبیه شده است که این کار را دانشمندان با دستگاه های دقیق خود انجام داده اند و توضیح در مورد آن خارج از حوصله این نوشتار است این برجستگی در حقیقت به زبان ساده می توان گفت که یک شکل محدب ایجاد کرده که مانند یک لنز عمل می کند و مرکز تصویر را به طرف دوربین منعکس می سازد.

نور از طریق این چشم مصنوعی به برجستگی محدب ایجاد شده می تابد که مثلا عدسی چشم ماست و این عدسی محدب مصنوعی هم آن را به دوربین می رساند به این طریق دوربین اجازه دیدن پیدا می کند البته این کار به این راحتی ها هم نبوده است و زمان طولانی وقت و انرژی صرف شده.

(g*1ìf   4e  2f(h1 beautiful eyes
(g*1ìf   4e  2f(h1 beautiful eyes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم مصنوعی ما قابلیت حرکت به طرفین را دارد  و همانند یک نقشه یاب عمل می کند، همانطور که گفتیم چشم مورد آزمایش single  است و زوج نیست و یکی از مشکلاتی بر سر راه وجود دارد آن است که زمانی که از یک جفت چشم استفاده می شود هر دو چشم باید دقیقا یک خروجی داشته باشند (و حتی کوچک ترین تفاوتی نداشته باشند) به بیانی خروجی هر دوربین باید روی هم افتاده و بر هم منطبق باشد.

تلاشهایی که در مورد شبیه سازی بینایی در این حشره پیش از این شده بود دارای مشکلاتی بود! از جمله تمرکز بر روی شیء در محدوده نزدیک که چشم قادر نبود بر روی شیء در محدوده نزدیک تمرکز کند و به بیانی آن را نمی دید! و یا در نمونه ای دیگر از دوربین های دوگانه استفاده می شد که برای رباتهای پرنده این نوع دوربین ها بسیار سنگین هستند.

البته دانشمندان اعتراف کرده اند که آنها در حال حاضر نمی توانند مطمئن باشند که آنچه چشم مصنوعی آنها می بیند همان است که زنبورها می بینند. البته از زنبورها هم نمی توانند بپرسند!

آنها تنها می توانند به حدسیات خود در مورد نحوه دیدین زنبورهای عسل نزدیک شوند و البته خود بر این واقفند. در مجله Bionspiration که در روز جمعه گذشته به چاپ رسید عنوان کردند که احتمالا قسمتهایی از آنچه آنها ساخته اند دقیق نیست این تیم گزارش یافته های خود را در این مجله به طور کامل آورده است.

 

منبع: http://www.gizmag.com/artificial-bee-eye/15965/

نوشته : فائزه سیدخاموشی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:2  توسط ربات  | 

هیچکس نیاز به ویلچر ندارد

بسیاری از افراد در سراسر دنیا از اینکه توانایی راه رفتن ندارند و باید با ویلچر جابه جا شوند رنج می برند ولی گویا دانشمندان این موضوع را حل کرده اند.

gì  ©3 fì

در کنفرانسی که یکشنبه صبح در دانشگاه برکلی شهر سانفرانسیسکو برگزار شد. دستگاهی ارائه شد که مانند یک لباس استخوانی شکل می تواند برای کسانی که قادر به راه رفتن نیستند عمل کند. دستگاه طراحی شده در حقیقت از طریق کامپیوتر کنترل می شود و برنامه آن برای کسانی که از ناحیه پا فلج هستند و یا ناتوانی دارند طراحی شده است و این قدرت را به آنها می دهد که از صندلی چرخدار خود خارج شده و جدا از آن ایستاده راه بروند و حرکت کنند. اگرچه این ایده قبلا برای خلبانانی که دچار سانحه می شدند، استفاده شده بود ولی بسیار ساده تر از این دستگاه امروزی بود و مدل اولیه همین طرح به حساب می آمد و بیشتر شبیه دو عصا بود که به پای افراد متصل می شد و آنها با قدرت دست خود، در حقیقت پاهای خود را جا به جا می کردند مسلما استفاده از چرخ دنده هایی که در دو عصا استفاده شده بود باعث شده بود که تمامی وزن پاهای خود را با دست تحمل نکنند.

g솩3 fì

اما آنچه در این مدل جدید مورد توجه قرار گرفته است یکی عمومی بودن آن است که بتواند برای عموم مورد استفاده قرار گیرد و دیگری قیمت کمتر آن است  و مانند مدل قبل فقط نیست که تنها برای یک قسمت و یا در یک شرایط خاص و به مدت کوتاه مورد استفاده قرار گیرد و فرد بتواند با آن به صورت آهسته و پیوسته مانند انسانهای دیگرحرکت کند. به کف دست های خود فشار زیادی وارد نشود، از شدت خستگی فرد بکاهد و این قدرت را به فرد بدهد که مانند یک فرد معمولی به صورت روزانه زندگی کند.

فرد باید این وسیله را مانند لباس بپوشد (شامل کفش هم می شود) افرادی که با آن کار کرده اند عنوان نمودند که در عرض 1 الی 2 دقیقه می توانند این لباس آهنی خود را درآورند و بپوشند، این لباس آهنی قابل تنظیم است برای افراد مختلف با قد و سایزهای گوناگون مثلا، کاربران و متقاضیان این لباس می توانند بین 157 تا 193 سانتی متر قد داشته باشند و باید کمتر از Kg 100 هم وزن داشته باشند یعنی اگر سنگین تر بودند متاسفانه مجبورند خود را لاغر کنند.

هنگامی که فرد می ایستد کامپیوتر پردازنده با بهره گیری از سنسورهای خود سراسر بدن کاربر را مشاهده می کند سپس تصمیم می گیرد و تشخیص می دهد که فرد قصد انجام چه کاری را دارد و برای آن حرکت به او کمک می کند تا در زمان واقعی یعنی زمانی که هر انسانی آن کار را انجام می دهد کار مورد نظر فرد انجام می گیرد به بیانی به عمل وی سرعت می بخشد.

g솩3 fì

وزن دستگاه Kg 20 می باشد که بیشترین میزان وزن متعلق به باطری است، باطری دستگاه حدود 6 ساعت طی استفاده معمول کار می کند، بیشترین سرعت راه رفتن برای افراد Kg 2 بر ساعت می باشد.

از دیگر کاربردهای دستگاه فوق، استفاده برای افرادی است که عضلاتشان خسته و تنبل است و درحقیقت فلج نیستند تنها به علت مدت زمانی طولانی راه نرفتن و یا داشتن عضلات ضعیف قادر به حرکت نیستند. استفاده از این دستگاه برای چنین افرادی برای مدتی کوتاه به آنها کمک خواهد کرد تا عضلات قدرت یابد و سرعت بازگشت به حالت بهبود را شدیدا تسریع می کند.

آزمایشات به طور گسترده در یکی از بیمارستان های مجهز از اوایل سال 2011 بر طبق برنامه های عنوان شده آغاز می گردد و افراد متقاضی که محدود هم هستند تحت نظارت و آموزش قرار می گیرند.

محققان این گونه برنامه ریزی نموده اند که کاربران خانگی بتوانند آن را از صبح تا شب برای یک روز کامل بدون خستگی استفاده نمایند و این نیازمند آن است که تا جایی که امکان دارد وزن دستگاه کم شده و همچنین قدرت باطری آن افزایش یابد.

 

منبع: http://www.gizmag.com/berkeley-bionics-elegs-exoskeleton/16599/picture/122789/

نوشته : فائزه سیدخاموشی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:1  توسط ربات  | 

روبات ها به جنگ ما مي آيند؟

تنوع روبات ها، به خصوص انسان نماها روز به روز بيشتر مي شود. توانايي هايشان افزايش مي يابد. حالا انسان از اين مي ترسد که روبات ها روزي در مقابل اش قرار بگيرند.

 

آيا روبات ها هميشه تحت کنترل انسان ها خواهند بود و از انسان ها فرمان مي برند يا روزي سر به طغيان بر خواهند داشت؟ روبات ها از دو سو به سرعت در حال پيشرفت هستند؛ از يک سو روز به روز پيشرفته تر مي شوند، گستره توانايي شان افزايش مي يابد و وظايف حساس تري بر عهده مي گيرند. از سوي ديگر تعداد آنها به سرعت در حال افزايش است و پيش بيني مي شود به زودي زندگي ما را پر کنند.

روبات ها به جنگ ما مي آيند؟

آيا روبات ها هميشه به انسان ها ياري مي دهند و زندگي آنها را ساده تر و لذت بخش تر مي کنند يا روزي براي انسان دردسرساز خواهند شد؟ آيا ممکن است در آينده به ستيز با انسان ها برخيزند. يا اين پرسش ها تنها به درد ساختن فيلم هاي تخيلي مي خورد؟

 

اگر به اين مباحث علاقه داريد، ويژه نامه متفکران بي جان را بخوانيد.

 

اربک ساج مي گويد: «تسليم يک روبات شدن آن قدرها هم که فکر مي کنيد دور از ذهن نيست. فقط يک لحظه تصور کنيد سرش پوشش ندارد؛ پر از الکترود است. سيم هاي زيادي در آن نيست. سيم هاي نانوي مويي هم زياد نيستند. در بخش رسانه اي کمپين MIT در کيمبريج هستم. بخش تخصصي مربوط به روبات ها، بيشتر شبيه به اتاق يک جوان است تا يک لابراتوار. اتاقي پر است از انبوه کابل ها، جعبه هاي قديمي پيتزا و اسباب بازي ها و روبات هاي به هم ريخته و سرهم نشده. روبات انسان نماي يک و نيم متري که سه چرخ هم دارد مي آيد، به دور و بر اتاق نگاهي مي اندازد. با چشم هاي آبي پف کرده، تک تک به محققان خيره مي شود و من فکر مي کنم فرزندان همين روبات ها ممکن است چند سال ديگر با همين حالت بيايند و يقه سازندگانشان را بگيرند.»

 

او اضافه مي کند: «ساعتي قبل داشتم فيلم مربوط به همين روبات انسان نما به نام نکسي را روي اينترنت مي ديدم. به دوربين نگاه مي کرد و با صداي زنانه، خودش را معرفي مي کرد. فيلم را صدها نفر ديده بودند. چشمان نکسي بزرگ و صورتش بچه گانه بود. عده اي در باره فيلم  نظر داده بودند به جز چند نفر که از آن تعريف کرده بودند اکثريت خوششان نيامده بود؛ «اصلا شبيه انسان نيست»، «احمقانه است.» و «چندش آور است!»؛ اينها جمله هايي بود که نوشته بودند. مي خواستم به تمام کساني که اين طور بيرحمانه و بدون توجه به تلاش هاي شبانه روزي انجام شده براي ساخت اين روبات نوشته بودند، بگويم: آينده روبات هاي انسان نما درخشان است. اگر هنوز هم اين روبات ها چندان انسان ها را به وجد نمي آورند ولي به سرعت در حال پيشرفتند. مطمئنا در آينده نزديک، بچه ها عاشق روبات ها خواهند بود. من که شخصاً نکسي را دوست دارم! او يک روبات اجتماعي است.

 

نکسي؛ روباتي است که سلام مي کند، با شما دست مي دهد و اگر به او نزديک شويد شما را بغل مي کند. او به صدا حساس است و جمله هاي ساده اي را که برايش تعريف شده مي تواند تشخيص داده و به آنها عکس العمل نشان دهد. البته اگر اين جمله ها شمرده تلفظ  شوند. يکي از اعضاي تيم سازنده اش در باره آن مي گويد: اميدواريم در آينده نکسي هاي جديدتري بسازيم که از محدوده چند جمله اوليه فراتر رفته و با انسان مکالمه کنند، اگر چه نمي توانيم انتظار داشته باشيم در اوايل کار اين مکالمات جذاب باشند.»

روبات ها به جنگ ما مي آيند؟

اربک ساج ادامه مي دهد: «در مورد پيشرفت سريع روبات ها و پيچيده شدن آنها شک ندارم ولي موضوع اين است که اگر امروز نکسي مي تواند به صورت انسان ها نگاه کند و به چشمان آنها خيره شود و لبخند بزند، فردا روباتي ساخته خواهد شد که مي توانيم ادعا کنيم عاشق مي شود، دوست مي دارد، مي ترسد و حتي فريب مي دهد، وقتي روباتي به اين اندازه هوشمند ساخته شود و بتواند با ذهن انسان رابطه برقرار کند، آنگاه چطور مي توان مطمئن بود که مانند يک انسان انديشه نکند و به دنبال آمال و آرزوهاي خودش نرود؟ انديشيدن به اين مساله انسان را از جامعه در حال گسترش روبات ها به هراس مي اندازد.»

 

- روبات ها چگونه ظهور کردند؟

روبات ها در پيمودن سير تکامل داروين نيز خيلي با انگيزه تر و پرتلاش تر از انسان هستند. اين طور که نشان داده اند براي اينکه به تکامل برسند مثل انسان ها تنبل نيستند و نيازي به آن هزاره هاي دراز ندارند.

نخست در سال 1921 کلمه روبات را «R.U.R» ، يک دپارتمان علمي در کشور چک معرفي کرد، اول مي خواستند يک دستگاه الکترونيکي بسازند که ارزان قيمت باشد و در صنعت، بعضي از کارهاي ساده و طاقت فرساي انسان را به عهده بگيرد ولي همين هيات علمي در دهه هاي 40 و 50 ميلادي روبات هايي ساخت که مهندسين اش، خودشان تعجب کرده بودند! در اين دوره رفته رفته پديده اي به نام روباتيک ظهور کرد و معلوم شد داستان هاي آيزاک آسيموف چندان هم تخيلي نيستند.

روبات ها به جنگ ما مي آيند؟

در سال 1984 اتفاقي افتاد که عموم مردم را با روبات ها آشنا کرد. ترميناتور، فيلمي که آن روزها همه از آن صحبت  مي کردند. آرنولد شوارتزنگر نقش روباتي را بازي مي کرد که تفنگ در دست مي گرفت و بي واهمه براي دفاع از انسان مي جنگيد به زودي چند فيلم ديگر هم در اين باره ساخته شد و بحث روبات به موضوعي جذاب تبديل شد امروز آنچه در فيلم ترميناتور اتفاق افتاد به واقعيت نزديک تر مي شود. ارتش ها روبات ها را وارد ميدان جنگ مي کنند و کارهاي حساسي به آنها مي دهند؛ کارهاي خطرناک مانند خنثي کردن بمب را به آنها مي سپارند و شايد در آينده نزديک به آنها اسلحه بدهند و بگويند: بريد جلو!

 

- از روبات بايد ترسيد

روزي که روبات ها اسلحه به دست بگيرند آيا نبايد از آنها ترسيد؟ اين سوال ها را ابتدا پاتريک لين مطرح کرد. او استاد فلسفه دانشگاه کاليفرنياي آمريکاست و ظاهراً هم خيلي از روبات ها ترسيده. او مي گويد: «روبات ها بسيار پر کاربرد و به دردبخور هستند و پيشرفته تر شدن آنها مي تواند به نفع ما باشد. اما بايد حد و مرزي قائل باشيم. نبايد به آنها آزادي مطلق بدهيم. به شما هشدار مي دهم اگر امروز اين روبات ها را وارد کارهاي حساس و سرنوشت ساز کنيد ديگر نمي توانيد براي آينده تان تصميم بگيريد. اگر امروز به دست آنها اسلحه داديد فردا با همين سلاح ها در مقابل شما خواهند ايستاد!»

او حتي روبات هاي خانگي و روبات هاي به اصطلاح اجتماعي را هم بي خطر نمي داند. مي گويد: «مگر هدف نهايي شما آن نيست که اين روبات ها را مانند انسان احساساتي بار بياوريد؟ آن وقت اگر از شما؛ صاحبانشان توقعاتي داشتند آيا تضمين مي دهيد آنها را برآورده کنند؟ اصلا شما رمان فرانکشتاين را خوانده ايد؟»

او معتقد است روبات ها احساس تعلق خاطري به آرمان ها و ارزش هاي انساني نمي کنند. او مي گويد تا دير نشده بايد خط قرمزي براي روبات هاي در حال پيشرفت ترسيم کرد و مسووليت هاي حساس مانند رانندگي و از آن خطرناک تر وظايف نظامي را از آنها گرفت. او مي افزايد: «ترميناتور را فراموش کنيد، آن فقط يک فيلم تخيلي است. اسلحه دادن به دست يک روبات بازي با جان انسان هاست.»

ساخت روبات هايي که تنها جنبه سرگرمي دارند يا کارهاي خانه را انجام مي دهند، زياد خطرناک به نظر نمي رسد. آنها امکاناتي ندارند که ما را تهديد کنند يکي از اين نوع روبات ها روباتي است که با شما پينگ پنگ بازي مي کند. البته او هنوز خيلي ناشي است. روباتي کوتاه قد هم اخيرا ساخته شده. يک توپ رنگي را برايش پرتاب مي کنيد، مي رود و آن را مي آورد. دوست داشتني تر و بامزه تر از آن است که بخواهد دردسر ساز شود.

 

روبات ها به جنگ ما مي آيند؟

- فقط اگر يک لحظه ...

ولي همه روبات هايي که اين روزها معرفي مي شوند اين گونه نيستند. از بحث روبات هاي نظامي که بگذريم، روبات هايي که براي جراحي وارد نقاط حساس بدن مي شوند هم امروز در حال طراحي و ساخته شدن هستند آنها را هم نبايد دست کم گرفت. بعضي از آنها مغز را جراحي مي کنند هر حرکتي ممکن است جبران ناپذير باشد. امروز خطري که وجود دارد اين است که آنها در اثر خطا درست کار نکنند ولي در آينده وقتي پيچيده تر شدند و استقلال بيشتري پيدا کردند، در ميان يک عمل جراحي شايد بخواهند تصميمات عجيبي بگيرند و عمداً دست به حرکات فاجعه باري بزنند.

اخيرا هم برخي از شرکت هاي بزرگ فعال در زمينه ساخت روبات تصميم به توليد روبات هايي گرفته اند که پشت اتومبيل مي نشينند و رانندگي مي کنند. آيا ممکن است روزي، در حالي که يکي از ما انسان ها در حال عبور از خيابان هستيم يکي از اين روبات هاي راننده دلش نخواهد بايستد؟

يکي از شرکت هاي روباتيک اعلام کرده در حال کار روي پروژه عظيم روباتي به نام روبات مغز است گفته اند در سال 2019 آن را عرضه خواهند کرد کسي نمي داند دقيقا چيست شرکت سازنده اش گفته، آنچه در حال ساخت آن است يک مغز تمام عيار است؛ مغزي مانند مغز انسان! چيزي که مي توانيم با اطمينان بگوييم اين است که روبات ها فعلا در اختيار ما هستند هنوز مي توانيم آينده آنها را هر طور که خواستيم تعيين کنيم. اما آيا شرکت هايي که روبات مي سازند و سود سالانه کلاني از فروش توليداتشان به دست مي آورند حاضر مي شوند برخي توليداتشان را متوقف کنند يا در بعضي زمينه ها کارشان را محدود کنند؟ شايد سال 2019 ديگر براي اين کار دير شده باشد از طرف ديگر، عده اي خطرساز شدن روبات ها را اصلا باور ندارند و آن را يک شوخي بامزه مي پندارند کوين وارويک استاد دانشگاه ريدينگ انگليس يکي از آنهاست او اصلا نگران پيشرفت چشم گير روبات ها نيست و مي گويد: «مگر ما آنها را نمي سازيم؟ پس ديگر نگراني براي چيست؟ وقتي ما آنها را تهيه و توليد مي کنيم به اين معني است که از نظر فکري ما از آنها برتريم. نبايد از آنها بترسيم هر چقدر هم که پيشرفته و هوشمند شوند ما همواره يک پله از آنها بالاتريم هميشه در مشت ما خواهند بود!»

 

 

نوشته: سياوش رحماني

برگرفته از همشهري

تنظيم براي تبيان: فاطمه مجدآبادي

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:1  توسط ربات  | 

فیل ، ماهی ژله ای یا اتوماسیون

البته این سه مورد عنوان شده هیچ ربطی به هم ندارند به جز آنچه شرکت Festo عنوان نمود.

فستو

شاید شماهم در مورد Festo  شنیده باشید، شرکتی که حیوانات و طبیعت اطراف ما را زیر ذره بین می گذارد و به طراحی مدل های مختلف رباتها می پردازد که برگرفته از طبیعتند و جالب است بدانید قابلیت های آنها خالق العاده است

در آوریل سال 2009 همین شرکت به ارائه طرحی به نام پنگوئن Bionic  پرداخت. Bionic  یاد گرفت تا در برنامه تحقیقاتی مکاترونیک شرکت کند و با استفاده از طبیعت به عنوان یک مدل بی نظیر عمل نماید Bionic در بهبود سیستم های اتوماسیون جدید کمک شایانی نمود.

در یکی دیگر از اختراعات این گروه تحقیقاتی رباتی ارائه شد  که با تقلید از نوع حرکت یک ماهی کوچک که به آن ماهی پرنده گفته می شد می پرداخت و با کمک از مدل حرکت این ماهی توانست رباتی بسازد که در آب حرکت نماید

پس از اینکه این شرکت ترکیب حرکتی ماهی پرنده را عنوان نمود به سراغ مدل بعدی رفت و با زیر ذره بین گذاشتن حرکت باله های نوعی ماهی به نام ماهی ژله ای  حرکت ربات خود را در آب و هوا و دریا ممکن ساخت ربات ساخته شده از روی ماهی ژله ای حرکتی شبیه به حرکت اشعه manta دارد.

شرکت Festo با زیر ذره بین گذاشتن حرکت باله های نوعی ماهی به نام ماهی ژله ای  حرکت ربات خود را در آب و هوا و دریا ممکن ساخت.

حرکت باله های این ماهی یک حالت متناقض دارد در حالت عادی زمانی که ماهی حرکت می کند باید باله ها در خلاف جهت نیروی اعمال شده حرکت کنند تا ماهی به جلو رانده شود اما در این نوع ماهی خاص به نظر می رسد که برآمدگی هر باله دقیقا در جهت نیروی اعمال شده به آن حرکت می کند و این سبب می گردد تا ماهی استقرار قدرت کامل در حرکت باله های خود در آب داشته باشد هر باله شامل دو قسمت مجزاست که تشکیل یک زاویه حاد را می دهند و دنده ها هم آنها را از هم جدا نگه می دارند تا جنبش الاستیک آن حفظ گردد این ماهی متخصص در زیر آب نمایش یک حرکت موجی دلپذیر و ساده است که با حداکثر نیروی محرکه و با کمترین مصرف انرژی به حرکت خود ادامه می دهد.

فستو

پس از آنکه ربات این شرکت موفق شد در آب و هوا حرکت کند شرکت به سراغ ساخت مدلی با قابلیت کنترل از راه دور رفت این مدل کنترل از راه دور به نام AirRay  یک کنترل از راه دور هیبریدی است شامل یک بالن پر شده از  گاز هلیم و یک بال که به سمت بالا و پایین حرکت می نماید و حکم باله دم را دارد این ماهی پرنده جدید نسبت به نوع قبلی از این لحاظ بهتر است که می تواند تصاویر دوربین را به صورت زنده منتقل نماید به بیانی حرکت سریعتر ، و سبک تر دارد و حرکت آن تصاویر را از بین نمی برد.

پس از حرکت در آب و هوا با یک ربات سبک با قابلیت تصویر برداری و عکاسی به  سراغ  مفاهیم جا به جایی شیئ رفت که با الهام گرفتن از بدن و تنه فیل این اتفاق افتاد FinGripper نام طرح جدید ارائه شده می باشد  طرح شامل محور دست است که مانند خرطوم فیل عمل می کند سیستم مدیریت این دست و یا بهتر است بگوییم خرطوم در سه جهت و هر جهت 90 درجه حرکت می کند این کار موجب افزایش انعطاف پذیری و قابلیت انعطاف دست نصب شده بر روی AirRay از پیش ساخته شده می شود.

فستو

طرح جدید جهت استفاده برای کشاورزان و خانواده ها در خانه و همچنین در صنعت به عنوان دست خودکار در انجام کارهای خطرناک طراحی شده است همچنین از این طرح که روز یکشنبه توسط Festo  ارائه گردیده  توسط دانشگاه ها ، موسسات و شرکت های توسعه یافته استقبال گسترده ای شده است به طوری که جهت سفارش دادن از رقابت می کنند. طراحی این شرکت معمولا سبب سوددهی شدید شرکت ها گردیده است.

منبع:

http://www.gizmag.com/robot-jellyfish-elephant-biomimicry/17004/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=cf294973e3-UA-2235360-4&utm_medium=email

http://www.gizmag.com/bionic-penguins-fly-through-water--and-air/11545/

 

نوشته : فائزه سیدخاموشی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 11:0  توسط ربات  | 

سرگذشت یک ربات پیر

در دهه 1950، افسر سابق نیروی هوایی سلطنتی انگلستان، تونی سیل، یکی از اولین روبات‌های انسانمای بریتانیا را طراحی کرد. او از روی آهن‌پاره‌ها و باقیمانده بمب‌افکن‌ها ربات 6 فوتی خود را ساخت.

 

بعد از گذشت 45 سال ماندن در کنج گاراژ، ربات انسان‌نمای تونی هنوز به خوبی راه می‌رفت.

تونی سیلور حالا 79 ساله است ولی او اولین ربات خود را در دهه 40 زمانی که تنها 12 سال سن داشت ساخت. تونی بزرگتر شد و در همان سالها رفته رفته نسخه‌های پیشرفته‌تر جورج را طراحی می‌کرد. او یک فک متحرک برای شبیه سازی حالت گفتار و سیستم رادیویی برای کنترل از راه دور بر روی جورج نصب کرد.

سرگذشت یک ربات پیر

تونی در سال 49 به نیروی هوایی پیوست و به خلبانان پایگاه نیروی هوایی سلطنتی نحوه استفاده از رادار را آموزش می‌داد. در طول این زمان او همچنان روی جورج کار می‌کرد و سیستم‌های داخلی ربات را ارتقا می‌داد و بدن جورج را از آلمینیوم‌های باقی‌مانده از سقوط بمب‌افکن ولینگتون بازسازی کرد.

سرگذشت یک ربات پیر

سرانجام جورج با دو باتری موتور سیکلت می‌توانست راه برود، سر خود را بچرخاند، بازوهایش را حرکت دهد و بنشیند.

جورج در آن سالها توجه مطبوعات را به خود جلب کرد. آن زمان کامپیوترها آنقدر پیشرفته نبودند تا به جورج کمک و او را به رباتی هوشمند تبدیل کنند. پس از فراز و فرودهای تبلیغاتی، سرانجام ربات به گاراژ خانه تونی منتقل شد و تا همین اواخر آنجا ماند.

جورج پس از نیم قرن از گاراژ خانه سیل بیرون آورده شد درحالی که هنوز کار می‌کرد. وی رباتش را به موزه ملی رایانه در  Bletchley Park اهدا کرد تا یکی از اولین ربات‌های تاریخ رباتیک در معرض نمایش عمومی قرار بگیرد.

 

منبع: گیزمودو

ترجمه و تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 10:59  توسط ربات  | 

معرفی باشگاه مکاترونیک و هوش مصنوعی

باشگاه رباتیک مجتمع فنی تهران با هدف ترویج علم فعالیتهای خود را از سال 1388 آغاز نموده است.

در این راستا مجموعه نشستهایی را با عنوان باشگاه رباتیک ، مکاترونیک و هوش مصنوعی ایران برگزار می نماید ، در این نشستها از جمعی از بزرگان در بخشهای مرتبط با علم رباتیک به عنوان سخنران ویژه دعوت به عمل می آید و همچنین در هر نشست یک سخنرانی دانشجویی نیز از طرف اعضای کمیته علمی دپارتمان و یا دانشجویان و دانش آموزان علاقمند که فعالیتهای پژوهشی انجام می دهند بعد از تایید مقاله و ارائه آنها توسط کمیته علمی باشگاه برگزار می گردد.

باشگاه مکاترونیک

بخشهای دیگری مانند: سخن ماه، اخبار و... از بخشهای ثابت این باشگاه است که همراه با پخش فیلمها و تصاویر روز از علم رباتیک سعی بر آن دارد که نگاهی تحلیلی به وضعیت این علم در سطح دنیا داشته باشد.

حضور در این نشستها برای تمامی علاقه مندان آزاد و رایگان می باشد و این محافل می تواند باعث هدایت هرچه بهتر آنها در فعالیتهای پژوهشی و آشنایی با دیگر فعالان در این بخش باشد.

کمیته علمی و اجرای باشگاه از تمامی علاقه مندان، مراکز علمی و شرکتها برای حضور در این برنامه و ارائه فعالیتها دعوت به عمل آورده و آرزومند است بتواند نقش موثری در فرهنگ سازی و ترویج علم در ایران داشته باشد.

 

آریا صبوری

بخش دانش و زندگی تبیان

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 10:58  توسط ربات  | 

کلمه ربات توسط Karel Capek  نویسنده نمایشنامه R.U.R  (روبات‌های جهانی روسیه) در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی(robotnic) به معنی کارگر می‌باشد.

در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان خود استفاده شد.

البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند که نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می‌نامیم.

امروزه معمولاً کلمه ربات به معنی هر ماشین ساخت بشر که بتواند کار یا عملی که به‌طور طبیعی توسط انسان انجام می‌شود را انجام دهد، استفاده می‌شود.


altبیشتر ربات‌ها امروزه در کارخانه‌ها برای ساخت محصولاتی مانند اتومبیل؛ الکترونیک و همچنین برای اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ربات یک ماشین الکترومکانیکی هوشمند است با خصوصیات زیر:
*  می توان آن را مکرراً برنامه ریزی کرد.
*  چند کاره است.
*  کارآمد و مناسب برای محیط است.

  قانون رباتیک مطرح شده توسط آسیموف:
1- ربات ها نباید هیچگاه به انسانها صدمه بزنند.
2- رباتهاباید دستورات انسانها را بدون سرپیجی از قانون اوّل اجرا کنند.
3- رباتها باید بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود محافظت کنند.

ربات‌ها دارای سه قسمت اصلی هستند:
مغز که معمولاً یک کامپیوتر است.
محرک و بخش مکانیکی شامل موتور، پیستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و …
سنسور که می‌تواند از انواع بینایی، صوتی، تعیین دما، تشخیص نور، تماسی یا حرکتی باشد.
با این سه قسمت، یک ربات می‌تواند با اثرپذیری  و اثرگذاری در محیط کاربردی‌تر شود.

 اجزاي يك ربات با ديدي ريزتر :
 **  وسایل مکانیکی و الکتریکی شامل :
 * شاسی، موتورها، منبع تغذیه، 
 *  حسگرها (برای شناسایی محیط):
 *  دوربین ها، سنسورهای sonar، سنسورهای ultrasound، …
 *  عملکردها (برای انجام اعمال لازم)
 *  بازوی ربات، چرخها، پاها، …
 *  قسمت تصمیم گیری (برنامه ای برای تعیین اعمال لازم):
 *  حرکت در یک جهت خاص، دوری از موانع، برداشتن اجسام، …
 *  قسمت کنترل (برای راه اندازی و بررسی حرکات روبات):
 *  نیروها و گشتاورهای موتورها برای سرعت مورد نظر، جهت مورد نظر، کنترل مسیر، …

مزایای رباتها:
 
1- رباتیک و اتوماسیون در بسیاری از موارد می توانند ایمنی، میزان تولید، بهره و کیفیت محصولات را افزایش دهند.
2-  رباتها می توانند در موقعیت های خطرناک کار کنند و با این کار جان هزاران انسان را نجات دهند.
3-  رباتها به راحتی محیط اطراف خود توجه ندارند و نیازهای انسانی برای آنها مفهومی ندارد. رباتها هیچگاه خسته نمی شوند.
4-  دقت رباتها خیلی بیشتر از انسانها است آنها در حد میلی یا حتی میکرو اینچ دقت دارند.
5-  رباتها می توانند در یک لحظه چند کار را با هم انجام دهند ولی انسانها در یک لحظه تنها یک کار انجام می دهند.
 
معایب رباتها:
1-  رباتها در موقعیتهای اضطراری توانایی پاسخگویی مناسب ندارند که این مطلب می تواند بسیار خطرناک باشد.
2-  رباتها هزینه بر هستند.
3-  قابلیت های محدود دارند یعنی فقط کاری که برای آن ساخته شده اند را انجام می دهند.
 
 برای مثال امروزه برای بررسی وضعیت داخلی رآکتورها از ربات استفاده می شود تا تشعشعات رادیواکتیو به انسانها صدمه نزند.

تأثیر رباتیک در جامعه:
علم رباتیک در اصل در صنعت به‌کار می‌رود و ما تأثیر آن را در محصولاتی که هر روزه استفاده می‌کنیم، می‌بینیم. که این تأثیرات معمولاً در محصولات ارزان‌تر دیده می‌‌شود.
ربات‌ها معمولاً در مواردی استفاده می‌شوند که بتوانند کاری را بهتر از یک انسان انجام دهند یا در محیط پر خط فعالیت نمایند مثل اکتشافات در مکان‌های خطرناک مانند آتش‌فشان‌ها که می‌توان بدون به خطر انداختن انسان‌ها انجام داد.
 
مشکلات رباتیک:
البته مشکلاتی هم هست. یک ربات مانند هر ماشین دیگری، می‌تواند بشکند یا به هر علتی خراب شود. ضمناً آن‌ها ماشین‌های قدرتمندی هستند که به ما اجازه می‌دهند کارهای معینی را کنترل کنیم.
خوشبختانه خرابی ربات‌ها بسیار نادر است زیرا سیستم رباتیک با  مشخصه‌های امنیتی زیادی طراحی می‌شود که می‌تواند آسیب‌ آن‌ها را محدود ‌کند.
در این حوزه نیز مشکلاتی در رابطه با انسان‌های شرور و استفاده از ربات‌ها برای مقاصد شیطانی داریم. مطمئناً ربات‌ها می‌توانند در جنگ‌های آینده استفاده شوند. این می‌تواند هم خوب و هم بد باشد. اگر انسان‌ها اعمال خشونت آمیز را با فرستادن ماشین‌ها به جنگ یکدیگر نمایش دهند، ممکن است بهتر از فرستادن انسان‌ها به جنگ با یکدیگر باشد. ربات‌ها می‌توانند برای دفاع از یک کشور در مقابل حملات استفاده می‌شوند تا تلفات انسانی را کاهش دهد. آیا جنگ‌های آینده می‌تواند فقط یک بازی ویدئویی باشد که ربات‌ها را کنترل می‌کند؟
 
مزایای رباتیک:alt
مزایا کاملاً آشکار است. معمولاً یک ربات می‌تواند کارهایی که ما انسان‌ها می‌خواهیم انجام دهیم را ارزان‌تر انجام‌ دهد. علاوه بر این ربات‌ها می‌توانند کارهای خطرناک مانند نظارت بر تأسیسات انرژی هسته‌ای یا کاوش یک آتش‌فشان را انجام دهند. ربات‌ها می‌توانند کارها را دقیقتر از انسان‌ها انجام دهند و روند پیشرفت در علم پزشکی و سایر علوم کاربردی را سرعت ‌بخشند. ربات‌ها به ویژه در امور تکراری و خسته کننده مانند ساختن صفحه مدار، ریختن چسب روی قطعات یدکی و… سودمند هستند.
 
تاثیرات شغلی:
بسیاری از مردم از اینکه ربات‌ها تعداد شغل‌ها را کاهش دهد و افراد زیادی شغل خود را از دست دهند، نگرانند. این تقریباً هرگز قضیه‌ای بر خلاف تکنولوژی جدید نیست. در حقیقت اثر پیشرفت‌ تکنولوژی مانند ربات‌ها (اتومبیل و دستگاه کپی و…) بر جوامع ، آن است که انسان بهره‌ورتر می‌شود.
 
آینده رباتیک:
جمعیت ربات‌ها به سرعت در حال افزایش است. این رشد توسط ژاپنی‌ها که ربات‌های آن‌ها تقریباً دو برابر تعداد ربات‌های آمریکا است، هدایت شده است.
همه ارزیابی‌ها بر این نکته تأکید دارد که ربات‌ها نقش فزاینده‌ای در جوامع مدرن ایفا خواهند کرد. آن ها به انجام  کارهای خطرناک، تکراری، پر هزینه و دقیق ادامه می‌دهند تا انسان‌ها را از انجام آن‌ها باز دارند.

تاریخچه تحولات حوزه رباتیک

1920: نمایش نامه نویس چک اسلواکی Karl capek، کلمه ربات را در نمایش«‌ربات‌های جهانی روسیه» استفاده کرد این جمله از کلمه چکی « Robota» به معنی« کوشش ملال آور‌» آمده است.
1938: نخستین الگوی قابل برنامه‌ریزی که یک دستگاه سم‌پاشی بود، توسط دو آمریکایی به نام‌های Willard pollard و Harold Roselund برای شرکت devilbiss طراحی شد.
1942: ایزاک آسیموفRunaround را منتشر کرد و در آن قوانین سه‌گانه رباتیک را تعریف کرد.
1946: ظهور کامپیوتر: George Devol، با استفاده از ضبط مغناطیسی، یک دستگاه playback همه منظوره، برای کنترل ماشین به ثبت رساند. John Mauchly اولین کامپیوتر الکترونیکی (ENIAC) را در دانشگاه پنسیلوانیا ساخت. در MIT، اولین کامپیوتر دیجیتالی همه منظوره (Whirl wind) اولین مسئله خود را حل کرد.
1951: در فرانسه Reymond Goertz اولین بازوی مفصلی کنترل از راه دور را برای انجام مأموریت هسته‌ای طراحی کرد. طراحی آن مبتنی بر کلیه روابط متقابل مکانیکی بین بازوی اصلی و فرعی با استفاده از روش متداول تسمه و قرقره بود که نمونه‌هایی برگرفته از این طرح هنوز هم در مواردی که نیاز به لمس نمونه‌های کوچک هسته‌ای است، دیده می‌شود.
1954: George Devol اولین ربات قابل برنامه‌ریزی را طراحی و عبارت جهانی اتوماسیون را ابداع کرد. این امر زمینه‌ای برای نام‌گذاری این شرکت به Unimation در آینده شد.
1959: Marvin Minsky و John McCarthy آزمایشگاه هوش مصنوعی را در MIT بنا نهادند.
1960: Unimation توسط شرکت Coudoc خریداری شد و توسعه سیستم ربات‌های آن آغاز گردید. کارخانجات ساخت تراشه مانند AMF پس از آن شناخته شدند و اولین ربات استوانه ای شکل به نام Versatran که توسط Harry Johnson&Veljkomilen kovic طراحی شده بود، فروش رفت.
1962: جنرال موتورز اولین ربات صنعتی را از Unimation خریداری کرد و آن را در خط تولید خود قرار داد.
1963: John Mccarthy آزمایشگاه هوش مصنوعی دیگری از دانشگاه استنفورد بنا کرد.
1964: آزمایشگاه‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی در M.I.T ،مؤسسات تحقیقاتی استنفورد (SRI)، دانشگاه‌ استنفورد و دانشگاه ادین برگ گشایش یافت.
1964: رباتیک C&D پایه گذاری شد.
1965: دانشگاه Carnegie Mellon مؤسسه رباتیک خود را تأسیس کرد.
1965: حرکت یکنواخت ( Homogeneous Trans formation) در شناخت نحوه حرکات ربات به کار رفت. این روش امروزه به عنوان نظریه اسامی رباتیک وجود دارد.
1965: ژاپن ربات Verstran ( نخستین رباتی که به ژاپن وارد شد) را از AMF خریداری کرد.
1968: کاوازاکی مجوز طراحی ربات‌های هیدرولیک را از Unimation گرفت و تولید آن را در ژاپن آغاز کرد.
1968: SRI،Shakey (یک ربات سیار با قابلیت بینایی و کنترل با یک کامپیوتر به اندازه یک اتاق) را ساخت.
1970: پروفسور victor sheinman از دانشگاه استنفورد بازوی استاندارد را طراحی کرد. ساختار ترکیب حرکتی او هنوز هم به بازوی استاندارد معروف است.
1973: Cincinnate Milacron اولین مینی کامپیوتر قابل استفاده تجاری که با رباتهای صنعتی کنترل می شد(T3) را عرضه کرد. ( طراحی توسطRichard Hohn )
1974: پروفسور Victor Scheinman، سازنده بازوی استاندارد، Inc Vicarm را جهت فروش یک نسخه برای کاربردهای صنعتی ساخت. بازوی جدید با یک مینی کامپیوتر کنترل می‌شد.
1976: Vicarm Inc در کاوشگر فضایی وایکینگ 1و2 استفاده شد. یک میکرو کامپیوتر هم در طراحی vicarm به کار رفت.
1977: یک شرکت ربات اروپایی (ASEA)، دو اندازه از ربات‌های قدرتمند الکتریکی صنعتی را عرضه کرد که هر دو ربات از یک کنترلر میکرو کامپیوتر برای برنامه ریزی عملکرد خود استفاده می‌کردند.
1977: Inc, Unimation vicarm را فروخت.
1978: unimation با استفاده از تکنولوژی Vicarm ‌ ( puma) ماشین قابل برنامه‌ریزی برای مونتاژ( puma) را توسعه داد . امروزه همچنان می‌توان puma را در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی یافت.
1978: ماشین خودکار Brooks تولید شد.
1978: IBM و SANKYO ربات با بازوی انتخاب کننده، جمع کننده و مفصلی (SCARA) که در دانشگاه Yamanashi ژاپن برنامه‌ریزی و تولید شده بود، را فروختند.
1980: Cognex تولید شد.
1981: گروه ربات‌های CRS عرضه شد.
1982: Fanuc از ژاپن و جنرال موتورز درGM Fanuc برای فروش ربات در شمال آمریکا قرار داد بستند.
1983: تکنولوژی Adept عرضه شد.
1984: Joseph Engelberger ایجاد تغییرات در رباتیک را آغاز کرد و پس از آن نام ربات‌های کمکی (Helpmate) به ربات‌های خدماتی توسعه یافته (developed service Robots) تغییر یافت.
1986: با خاتمه یافتن مجوز ساخت Unimation، کاوازاکی خط تولید ربات‌های الکتریکی خود را توسعه داد.
1988: گروه Staubli، Unimation را از Westing house خرید.
1989: تکنولوژی Sensable عرضه شد.
1994: یک ربات متحرک شش پا از مؤسسه رباتیک CMUیک آتشفشان در آلاسکا را برای نمونه‌برداری از گازهای آتشفشانی کاوش کرد.
1997: ربات راه‌یاب مریخ ناسا از زمانی‌که ربات وارد مریخ شد تصاویری از جهان را ضبط و ربات سیار Sojourner تصاویری از سفرهایش به سیاره‌های دور را ارسال کرد.
1998: Honda نمونه ای از p3 (هشتمین نمونه در پروژه طراحی شبیه انسان ) که در 1986 آغاز شده بود را عرضه کرد.
2000: Honda نمونه آسیمو نسل بعدی از سری ربات‌های شبیه انسان را عرضه کرد.
2000: Sony از ربات شبیه انسان خود که لقب SDR ( Sony Dream Robots) را گرفت، پرده برداری کرد.
2001: Sony دومین نسل از ربات‌های سگ Aibo را عرضه کرد.
2001: سیستم کنترل از راه دور ایستگاه فضایی(SSRMS ) توسط مؤسسه رباتیک MD در کانادا ساخته و با موفقیت به مدار پرتاب شد و عملیات تکمیل ایستگاه فضایی بین‌المللی را آغاز کرد

گرفته شده از:شیما
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 10:58  توسط ربات  | 

 

مهندسان در یکی از دانشگاه‌‌های توکیو دست به ساخت یک روبات لاستیکی و کش‌سان زده‌اند که قادر است شش حالت ابتدایی صورت انسان یعنی خشم، ترس، شادی، غم، تعجب و انزجار را از خود بروز دهد.
این روبات که کانسی (Kansei) یا «احساس‌پذیر» نام دارد، با یک سری از کلمات مشخص بارگذاری شده که در مقابل آنها واکنش نشان می‌دهد.
مثلا با شنیدن کلمه «جنگ» چهره‌ای شبیه تنفر و ترس را به نمایش می‌گذارد و با شنیدن عبارت «عشق»، لب‌های صورتی‌اش لبخند می‌زند.جونیچی تاکنو (Junichi Takeno)، سرپرست این پروژه می‌گوید: روبات‌ها برای اینکه جای خود را در میان مردم باز کنند و در کنارشان زندگی کنند، باید از عهده وظایف و عکس‌العمل‌های پیچیده اجتماعی برآیند. روبات‌ها به عواطف و احساسات نیاز دارند تا از طرف مردم مورد قبول واقع شوند.در حالی که روبات‌ها از نظر علمی، با درک ساختار احساسی پیچیده انسانی و برابری با آن فاصله زیادی دارند، اما این ایده جذاب که بارها در داستان‌های علمی – تخیلی به آن پرداخته شده، بسیار بیش‌تر از گذشته ملموس و عینی به نظر می‌رسد و حداقل بخش کوتاهی از این راه پرپیچ و خم طی شده است.رباتهای انسان نما و نگاهی به سورناامروزه، بحثهای زیادی در مورد رباتهای انسان نما (Humanoid)، کاربردها و مزایا و دورنمای آنها مطرح است. این رباتها حوزه های وسیعی از کاربردها را شامل می شوند که اغلب در کشور ما نوپا هستند. رباتهای انسان نما از منظر سلامت و رفاه انسان اهمیت زیادی دارند و از منظر علمی و فناوری هم می توانند منشاء تحولات فراوانی باشند.
رباتهای انسان نما، یکی از جذاب ترین و در عین حال پیشرفته ترین شاخه ربات سازی است که طی سالهای اخیر، ذهن دانشمندان را به سمت خود جلب نموده و کشورهای پیشرفته، سرمایه گذاریهای زیادی را در این زمینه انجام داده و انجام می دهند.

در تعریف ربات انسان نما گفته میشود که هر رباتی که به شکل انسان باشد، ربات انسان نما نامیده می شود یعنی دو پا، دو دست و بالاتنه داشته باشد. این دیدگاه، دیدگاه عامیانه به ربات انسان نما است. اما، در این تعریف مرز بین اسباب بازیهای پیشرفته و رباتهای انسان نما مشخص نیست. از دیدگاه آکادمیک، ربات انسان نما به رباتی گفته می شود که قادر به انجام اعمال انسانی باشد. از این منظر شباهت ظاهری به انسان از اهمیت کمتری برخوردار است ولی به هر حال یکی از مشخصه های رباتهای انسان نما، شباهت فیزیکی و ظاهری او به انسان نیز، هست، چرا که همین شباهت ظاهری به انسان موجب احساس خوب و بهتری نسبت به آنها می شود.

رباتهای انسان نما براساس ویژگیهای فیزیکی بدن انسان طراحی می شوند و می توانند کارهای مختلفی را که حتی برای انسان خطرناک یا طاقت فرسا است انجام دهند مثل: حضور در میادین مین و محیطهای رادیواکتیویته، حرکت در مناطق صعب العبور به منظور امداد یا تحقیقات علمی، استفاده در صنایع فضایی و نظامی و همچنین در محیطهای اجتماعی مثل منازل به عنوان خدمتکار، نیروی کار و . . . حتی بعضی از آنها شبیه انسان دارای احساس هستند و در برخورد با حوادث و مسایل مختلف از خود واکنش نشان می دهند. در این رباتها، بخشی وجود دارد که به عنوان مغز ربات عمل می کند. در این بخش اطلاعات دریافتی از حسگرها، تجزیه و تحلیل شده و دستورات لازم به مفاصل و بازوها فرستاده می شود. رباتهای انسان نما دارای یک سیستم مبنایی هستند و از نوعی هوش مصنوعی برخوردارند که به کمک نرم افزارهای مخصوص که در طراحی آنها به کار رفته است، همانند مغز انسان داده های ورودی را پردازش می کند و قادر به تصمیم گیری است. با توجه به همین اصول و اینکه حرکت رباتهای انسان نما تحت عملیات هماهنگ چندین پردازنده در نقاط مختلف بدن ربات انجام می شود، بنابراین، طراحی ساختار مکانیک، سیستمهای الکترونیک و پیاده سازی سیستمهای کنترل هوشمندی که حفظ تعادل دینامیکی ربات هنگام راه رفتن و تشخیص شرایط مختلف محیطی اطراف را برعهده دارند، یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین پروژه های علم رباتیک است. به هر حال ترکیب علم کهن مکانیک و الکترونیک، شاخه ای نوین به نام مکاترونیک را به وجود آورده که عالم را منتظر درخشش خود قرار داده است که رباتهای انسان نما، یکی از آنهاست.

از لحاظ سیر تاریخی، نخستین ربات انسان نما در سال 1938 شکل گرفت که کار سمپاشی را انجام می داد و از سوی دو محقق آمریکایی طراحی شده بود. در سال 1997 نیز رباتهای کاوشگر راهی فضا شدند و به مریخ رفتند. در سال 2000 نیز نخستین ربات بسیار شبیه انسان از سوی شرکت سونی طراحی و ساخته شد و از آن به بعد، انسان نماهای بسیاری با قابلیتها و ویژگیهای متفاوت توسط محققان، طراحی شد. ربات آسیمو (ASIMO) که از آن به عنوان ربات انسان نمای قرن بیستم و یکم یاد می شود، از پیشرفته ترین رباتهای انسان نمایی است که می تواند در کنار انسان زندگی کند و فعالیت اجتماعی داشته باشد. آسیمو 58 کیلوگرم وزن و یک متر و بیست سانتی متر قد دارد. آسیمو ساخت شرکت هوندا است.

البته، شرکت الکترونیکی هیتاچی ژاپن مدعی است که سریعترین ربان انسان نمای موجود دنیا را ساخته است که با سرعت 7/3 مایل در ساعت حرکت می کند و این در حالی است که ربات آسیمو که متعلق به شرکت هونداست، سرعتش حداکثر 86/1 مایل در ساعت است. ربات انسان نمای هیتاچی، عمیو (Emieue) نام دارد.

در دانشگاه واشنگتن نیز، اخیرا دانشمندان موفق به کشف روشی برای کنترل ربات به کمک سیگنالهای مغز انسان شده اند که به این ترتیب ربات می تواند هماهنگ با تفکرات کار و عمل کند. به این معنی که به محض فکر کردن کاربر درباره انجام کاری، ربات انسان نما به سمت نقطه خاص، حرکت کرده و شیئی خاص را برمیدارد. محققان دانشگاه واشنگتن به 94 درصد دقت بین دستورات کاربر و حرکات ربات دست یافته اند.

در مجموع، چنانکه اشاره شد، جاذبه ربات انسان نما موجب گردیده که بسیاری از کشورها و مراکز تحقیقاتی توجه خود را به آن معطوف نمایند و سرمایه گذاریهای زیادی را هم در این زمینه انجام دهند. یکی از کشورهایی که وارد این وادی شده و بعد از اظهار وجود ربات انسان نمای "سورنا" ساخت کشورمان، هیاهوی زیادی به راه انداخت، کشور امارات است. اماراتیها که تصور می کردند اولین کشور خاورمیانه اند که ربات انسان نما ساخته است با اعلام حضور سورنا، برافروخته شدند و سراسیمه تلاش کردند که سورنا را کم اهمیت جلوه دهند، اما ربات انسان نمای امارات که REEMB نام دارد، توسط شرکت PAL Technology در امارات ساخته شده است. این ربات به اصطلاح اماراتی یک متر و چهل و هفت سانتی متر قد و 60 کیلوگرم وزن دارد. سرعت آن 5/1 کیلومتر در ساعت است. روی صندلی می نشیند و از روی آن بلند می شود، پردازش تصویر و صوت دارد و باطریهای آن تا 2 ساعت کار می کنند. سازندگان این ربات که البته عرب نیستند، معتقدند که این ربات بین 10 ربات برتر انسان نمای جهان جای دارد. گفته می شود که اماراتی ها با حدود 5/2 میلیون دلار و با کمک اسپانیایی ها، این کار را انجام داده اند.


و اما ربات خودمان یعنی سورنا:
از حدود 10 سال پیش، راه رفتن، صحبت کردن و شیرین کاری های رباتها در ژاپن آغاز شد. شاید قبلا تصور میشد که بومی کردن چنین فناوری پیچیده ای ده ها سال طول بکشد. اما، تنها پس از گذشت 10 سال دانشمندان و فناوران کشورمان توانستند رباتی بسازند که راه برود و حرف بزند.

ربات سورنا به عنوان نخستین ربات انسان نمای ایرانی (در معیارهای بزرگ 165 سانتی متر قد و 60 کیلوگرم وزن دارد. در برنامه های این ربات، مسیریابی به کمک مادون قرمز، سخنگویی طبق متنهای از پیش تعیین شده، کنترل خودکار از راه دور (مرحله اول) و در مرحله دوم حفظ تعادل، هماهنگی سر و دست و پا و قدمها، نشستن بر صندلی و بالا رفتن از پله ها پیش بینی شده و در مراحل بعد شنوایی و بینایی نیز به آن اضافه می شود و پیش بینی شده است که این ربات در سال 1390 بتواند مدیریت همایش ها را برعهده بگیرد.

سورنا (Surena) نخستین ربات انسان نمای ساخت ایران (البته در معیار بزرگ، چرا که رباتهای انسان نمای کوچک بسیاری تاکنون در کشور ساخته شده اند) در جهت نمادسازی از سردار دلیر ایرانی سورنا برای نمایش قدرت محققین و صنعتگران ایرانی، نامگذاری شده است که هم خود این ربات و هم منشا نامگذاری آن یعنی سورنا سردار ایرانی، مایه مباهات و افتخار ما هستند. یکی در گذشته و دیگری در حال. همانطور که بسیاری میدانند، سورنا سردار بزرگ ایرانی دوره اشکانی بود و در زمان ارد اول (قرن اول قبل از میلاد) می زیست. سورنا از نظر شجاعت در میان پارتیها بی همتا بود و هم او بود که در نبرد با کراسوس امپراطور روم، او را شکست سختی داد. سورن در زبان فارسی پهلوی به معنی نیرومند می باشد و در معنی دیگر هم به عنوان بالنده و نیرومند به کار رفته است. سورنا پس از پیروزیهای چشم گیرش که موجب حیرت اشک سیزدهم (ارد اول) شده بود، حسادت او را برانگیخت و به جای قدردانی، سپهسالار دلاور ایرانی را به قتل رساند (مسموم کرد).

به دلیل محبوبیت این سردار اسپهبد نزد ایرانیان که در عین حال مانند بسیاری دیگر از مفاخر کشورمان مثل امیرکبیر و . . . قربانی عشرت طلبیها و جاه طلبیهای شاهان جبار گردید، خیابانی به نام او در تهران نامگذاری شده بود که در محدوده خیابان سهروردی، نرسیده به خیابان شهید مطهری قرار داشت و امروز به نام خیابان شهید خلیل حسینی تغییر نام یافته است.

در هر حال تاریخ سورنا را جاودان ساخته است و هنوز پس از گذشت بیش از 2000 سال، یاد و خاطره او در ذهن ما ایرانیان زنده است. امیدواریم که یاد و خاطره ربات انسان نمای سورنا نیز که به دست نوادگان سورنا ساخته شده است و سال قبل که پا به عرصه حضور گذاشت، خود را یک ایرانی معرفی کرد و به ایرانی بودن خود افتخار نمود، تا هزاران سال دیگر، زنده بماند. 

ربات انسان نمای سورنا:

و اینک تیم مرکز وسایل نقلیه پیشرفته (CAV) پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با دستیابی به دانش و فناوری طراحی، ساخت و برنامه ریزی ربات انسان‌نما و با استفاده از جدیدترین مدلهای ارائه شده در فناوری ربات انسان‌نما از جمله حرکت، شکل ظاهری و سخنگو بودن، اقدام به طراحی و ساخت ربات سورنا نموده است؛ که قابلیت اجرای نقش یک مجری در همایش‌ها را داراست. در حال حاضر این روبات دارای قابلیت حرکت به کمک دو چرخ بر روی مسیر از قبل تعیین شده توسط موتورهای DC و سیستم مسیریاب و یا حرکت و فعالیت به صورت دستی از طریق اپراتورمی باشد. همچنین قادر به تکلم متن های از پیش تعیین شده (در تمامی مراحل فعالیت) است. طراحی خاص ربات قابلیت برنامه ریزی آن را برای فعالیت های خاص و مسیرهای متفاوت نیز ایجاد نموده است. موارد زیر شامل فهرست قابلیت ها و ویژگی های ربات سورنا می باشد:

سیستم های جانبی:
سیستم کنترلی اتوماتیک و کنترل از راه دور
سیستم مسیریاب مادون قرمز (حساس به مسیر مشکی)
سیستم سخنگو سخنگویی طبق متن از پیش تعیین شده

مشخصات فنی:
قد حدود 160 سانتی متر
وزن 60 حدود کیلوگرم
سرعت حرکت 2
مکانیزم حرکتی سه چرخ مسیریاب
برد کنترل 500
زمان مأموریت 1
سیستم تغذیه باتری شارژی
سیستم پردازش اطلاعات میکروکنترلرهای AVR با قابلیت برنامه ریزی
درجات آزادی سر دو درجه آزادی توسط servo موتور
درجات آزادی دست ها دو درجه آزادی هر دست توسط servo موتور

taraneh.s

·                     کاربر نیمه فعال

·                    

·                    

·                     ارسال: 94

·                     جنسيت :

·                      

·                     استان: bandar abbas

·                     حالت من در حال حاضر: خیلی خوش حال

·                     مرکز سمپاد: dabirestane farzanegan

مشکلات رشته ی مهندسی رباتیک در ایران!!!

« : اكتبر 08, 2010, 01:11:39 »

مشکلات رشته ی مهندسی رباتیک در ایران

   امروزه در صنعت بدون استفاده از ربات ها ، عملا هیچ کاری پیش برده نمی شود . در اکثر کارخانه ها در مشاغلی که از عهده ی هیچ انسانی بر نمی آیند از ربات ها بهره می برند . مهندسی رباتیک رشته ای است که جهت پاسخ به نیاز صنعت در طراحی ربات ها پدید آمد .  این رشته به بررسی علمی و مهندسی ، ربات ها می پردازد . رشته ی مهندسی رباتیک پیش از سال 1985 میلادی ( بیش از 25 سال قبل ) در دانشگاه های خارج از کشور تدریس می شود . امروزه کمتر دانشگاه معتبر و صنعتی را خواهید یافت که این رشته را در یکی از مقاطع خود  پذیرا نباشد . بعضی از دانشگاه ها این رشته را در تمامی مقاطع خود دارند. با توجه به نیاز صنعت این رشته در مقاطع بالاتر به صورت تخصصی تر دارای گرایشات خاصی شد ( سنسور - اتوماسیون - کنترل ربات - اتونوماسیون - ربات های پویا - ربات های پایا - بیورباتیک - میکرورباتیک - نانورباتیک - بینایی ربات - ربات های مستقل و ... ) .

   ایران امروزه یکی از بزرگترین وارد کنندگان ربات است . هر کارخانه ای که تاسیس می شود ربات های بسیاری خریداری می گردد . اما در ایران با وضعیت متفاوتی روبرو می شویم .

   این رشته فقط در مقطع کارشناسی تدریس می شود یعنی خبری از تدریس این رشته در مقاطع بالاتر نیست . و حتی اکثراساتید دانشگاه ها با گسترش این رشته مخالفت می کنند و می گویند بهتر است به جای این که کسی رباتیک بخواند به رشته برق (مکانیک) برود و دروسی مکانیکی (برقی) علاوه بر دروسش مطالعه نماید . بعضی ها می گویند که این رشته گرایشی از رشته ی  مکاترونیک یا مکانیک یا برق یا هوش مصنوعی است . اما این تصوری نادرست است . با وجود این که کسانی که این رشته ها را می خوانند می توانند گرایش خود را رباتیک برگزینند ، نمی توان گفت آن ها یک مهندس رباتیک هستند . به عنوان مثال امروزه کسی رشته کنترل را ، گرایش مکانیک یا شیمی نمی داند و آن را به عنوان یک رشته مستقل می شناسند این در حالی که در گرایش های این دو رشته گرایش کنترل دیده می شود . و کسی که شیمی گرایش کنترل خوانده است نمی گوید من رشته ام کنترل است ! بلکه می گوید شیمی خوانده ام . همین مثال در مورد رباتیک و رشته های مذکور ( مکاترونیک و مکانیک و برق و هوش مصنوعی ) نیز صادق است . به این علت دانشجویان رباتیکی که قصد ادامه تحصیل دارند یا مجبور به مهاجرت به کشور های دیگر می افتند و یا تغیر رشته خود  .

   رشته ی مهندسی رباتیک در ایران ، در همان مقطع کارشناسی هم در دانشگاه های اندکی تدریس می شود و به چند شهرستان کوچک محدود می گردد . هیچ یک از دانشگاه های برتر ایران ( به گفته ی وزارت علوم ، دانشگاه های مادر ) ، نه این رشته را دارند و نه تلاشی برای ایجاد این رشته می نمایند . به همین علت کسانی که کنکور داده اند و می خواهند انتخاب رشته نمایند با وجود این که با این رشته ، بسیار علاقه مند تر از رشته های دیگر هستند چون نمی خواهند از مزایای دانشگاه های برتر ، استید بهتر، شهر بزرگ و ... محروم شوند آرزو درس خواندن در این رشته را فراموش می کنند .

   با وجود این که از سال 1381 یعنی هشت سال پیش این رشته در ایران تدریس می شود و فارغ التحصیلانی زیادی داشته است . هنوز این رشته ، گمنام است . بسیاری از افراد از وجود این رشته خبری ندارند . بعضی ها فکر می کنند این رشته ، برای ساخت آدم آهنی و اسباب بازی ایجاد گردیده است . این مشکل در کارفرمایان و مدیران صنایع نیز به شدت یافت می شود . اگر به آگهی های استخدام نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که در این هشت سال حتی یک مورد هم آگهی جذب مهندسی رباتیک ، منتشر نشده است . بعضی از فارغ التحصیلان این رشته که به دنبال کار رفته اند در صحبت با کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند که آن ها نمی دانستند این رشته وجود دارد . در بعضی از آگهی های استخدام که مربوط به کار با ربات ها بوده است به دنبال مهندسی برق  و مکانیک بوده اند و نه رباتیک ! به همین علت اساتید رشته های دیگر ، رباتیک را مسخره می کنند و می گویند : "ضرب المثل شده که مهندسی رباتیک رشته ای است که فقط با اسمش میشه رفت خواستگاری!" .

   بسیاری افراد به کارگیری ربات ها را به معنی اخراج نیروی کار در نتیجه افزایش بیکاری می دانند ، به این دلیل با توسعه این رشته به مخالفت می پردازند ، این یک سنت است که با هر چیز جدیدی به مخالفت می پردازند . به عنوان مثال ابتدا که ماشین آلات نساجی آمده بود آن ها مخالف می کردند و می گفتند باعث بیکاری افراد زیادی می شود اما این در حالی بود که امروزه دیگر کسی این برداشت را ندارد و همه می دانند استفاده از این ماشین آلات باعث ایجاد شغل های جدید گردید . متاسفانه این دیدگاه هنوز نیز در بسیاری از مدیران این کشور دیده می شود .

   هر ساله مسابقات رباتیک بسیاری (بیش از ده مورد) برگزار می گردد هر چند این مسابقات بسیار خوب و مفید است اما اگر نگاهی به بودجه ی برگزاری این مسابقات بیاندازیم متوجه می شویم با نصف این بودجه می توان در دانشگاه های بسیاری رشته ی مهندسی رباتیک را ایجاد و آزمایشگاه ها ی آن را تکمیل کرد . و دیگر آن که با کسب مقام در مسابقات جهانی رباتیک توسط تیم های ایرانی ، یک غرور کاذب ایجاد شده است و بسیاری می پندارند که ایران یکی از برترین های رباتیک جهان است ! یا مثلا پس از ساخت ربات های انسان نما ، رباتیک ایران را با ژاپن مقایسه می کنند ! همان طور که اشاره شد ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان ربات در دنیا است دو کشور بزرگ صادر کننده ربات به ایران ، ژاپن و آلمان می باشند . اگر دیده می شود شرکت های ژاپنی به تولید ربات انسان نما روی می آورند قبل از آن ، به تولید ربات های صنعتی پرداخته اند و یکی از بزرگترین تولید کنندگان ربات های صنعتی هستند . آلمان که بزرگترین صادر کننده ربات ها ی صنعتی به ایران به شمار می رود به اندازه ایران روی مسابقات رباتیک سرمایه گذاری نکرده است و ما شاهد سرمایه گذاری سنگین در روی ربات های انسان نما در این کشور نیستیم . متاسفانه در ایران سرمایه گذاری در ربات های صنعتی مشاهده نشده است .

   امید است این نوشتار باعث ، بهبود وضعیت فوق گردد. یکی از راه های رفع این مشکلات ، اطلاع رسانی آن است . خواننده گرامی شما می توانید با اطلاع رسانی خود ، این وضعیت را بهبود بخشید  .


نکات به طور خلاصه

*  در ایران رشته ی مهندسی رباتیک فقط در مقطع کارشناسی تدریس می شود.
* هیچ یک از دانشگاه های برتر ایران  ، رشته ی مهندسی رباتیک ندارند .
* رباتیک گرایش رشته های  مکاترونیک ، مکانیک ، برق و هوش مصنوعی نیست.
* با وجود سابقه تدریس طولانی رشته ی مهندسی رباتیک در ایران ، هنوز گمنام است.
* ایران امروزه یکی از بزرگترین وارد کنندگان ربات است.
* گسترش رباتیک منجر به افزاریش بیکاری نمی گردد .
* مسابقات رباتیک به تنهایی برای گسترش این رشته کافی نیست .
* ایران یکی از قطب های برتر رباتیک در جهان نیست .

خارج شده است

دور شد آن گل شکفته ی من....دور ماند از من آشیانه ی من... همه رازهای نگفته ی من.... دیدی ای قلب بد بهانه ی من ...... که روزگار چه در سر دارد؟؟؟؟!!!


محمد علی قنبرلو

·                     عضو شورای اصلی موسسه ی افق علم

·                     مدیر انجمن

·                     کاربر نیمه پیشرفته

·                      

o                                             

·                     استان: قم

·                     حالت من در حال حاضر: معمولی

·                     مرکز سمپاد: شهید قدوسی

پاسخ : مشکلات رشته ی مهندسی رباتیک در ایران!!!

« Reply #1 : اكتبر 10, 2010, 10:47:41 »

جاداره اول از پست خوبتون تشکر کنم .
جند تا نکته فقط موند که بگم . یکی از گرایش های مهندسی مکانیک همون روباتیک هست که فکر میکنم زیر مجموعه مکاترونیک میشه . در ضمن مکاترونیک شباهت و نزدیکی بسیار زیادی به روباتیک صنعتی داره .
جالبه بدونید روباتیک شنعتی خیلی با روباتیک دانش آموزی یا مسابقات تفاوت داره ولی نزدیک ترینم علم به اون تو دوران دبیرستان به حساب میاد . به همین خاطر متاصفانه به بچه های روباتیک کار اهمیت زیادی داده نمیشه .
ولی بگم یه تیم 3 هزار نفره روبایک صنعتی به صورت مشترک در بین دانشگاه های کشور هست که اسمش یادم رفته و سرپرستش هم سرپرست روباتیک دانشگاه خواجه نصیره .
مشکل صنعت ما و نبود رابطه درست بین صنعت و دانشگاه عدم آگاهی از تخصص ها و رشته هاست که متاسفانه ...

انشاءالله مشکلات ایران اسلامی در هر سطحی به سرعت حل بشه ...

خارج شده است

 نخستين ربات نوزاد در ژاپن متولد شد

نخستین ربات نوزاد ژاپنی با هدف انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی دقیق‌تر بر روی نحوه یادگیری در نوزاد انسان، متولد شد.

به گزارش سرویس «علمی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این موجود بی‌مو كه شبیه به نوزاد انسان است، پاهای كوچك خود را از صندلی آویزان كرده و تاب می‌دهد.

همچنین شانه‌های این نوزاد به طور منظم همراه با ریتم تنفس بالا و پایین می‌رود و چشمهای سیاهش حركات اطرافش را در اتاق درست مانند چشمان یك نوزاد طبیعی دنبال می‌كند.

طراحان ربات نوزاد ژاپنی در این باره خاطر نشان كردند: هر چند این روبات از تمام لحاظ شبیه انسان نیست، اما قابل توجه و كاربردی است.

در زیر پوست سیلیسی ربات كوچك پردازشگرهایی تعبیه شده‌اند كه می‌توانند اطلاعات را ثبت كرده و ارزیابی كند.

این ربات 130 سانتیمتری به گونه‌ای طراحی شده كه می‌تواند درست مانند نوزاد انسان آموزش ببیند.

طراحان این ربات جدید درباره توانایی‌های این نوزاد مصنوعی می‌گویند: این ربات می‌تواند از طریق تعامل با انسانها به آرامی مهارتهای اجتماعی خود را افزایش دهد و قادر است ارتباطات غیركلامی و حالات چهره افراد را تشخیص داده و از رابطه بین مادر و نوزاد تقلید كند.

وزن این نوزاد رباتیك 33 كیلوگرم است.

 

معرفی انواع ربات ها

ربات چاشنی ساز
چه قدر به طعم و چاشنی غذای خود اهميت می دهيد؟ یک آشپز خوش ذوق در ژاپن رباتی ساخته است که می تواند 40 ميليون چاشنی مختلف را برای تهیه سوپ رشته فرنگی مخصوص تولید کند.

آقای یوشی هارا يوچی دای 60 ساله , فارغ التحصيل دانشکده تکنولوژی موسوشی و بازنشسته کارخانه بسته بندی رشته فرنگی، بدلیل علاقه اش به سوپ رشته فرنگی (نودل) از 10 سال پیش فروشگاه اش را در یاماناشی افتتاح کرد. وی برای راحتی کار و سرعت بیشتر، چندی پیش به فکر ساخت یک روبات سرآشپزش افتاد. اکنون اگر به مغازه طبخ سوپ رشته فرنگی وی سر بزنيد می توانيد جناب Ramen را ملاقات کنيد.

فرایند طبخ سوپ رشته فرنگی در مغازه آقای یوچی دا به اين ترتیب است که ابتدا رشته فرنگی ها توسط ایشان آب پز شده و سپس در ظرف مخصوص برای چاشنی زدن به ربات مذکور تحويل داده می شود.

مشتریان سفارش سوپ خود را به کامپيوتر موجود در مغازه آقای یوچی دا می دهند و در این سفارش میزان سس, نمک, فلفل و ديگر ادویه جات را مطابق با ذائقه شان تعيين می کنند.

اکنون زمان هنرنمايی جناب Ramen است. چاشنی مورد علاقه شما توسط ربات تهيه و به ظرف حاوی سوپ رشته فرنگی افزوده می شود. سپس ظرف غذا به کمک نوار نقاله به سمت پيشخوان هدایت شده، توسط آشپز تزئین شده و تنها با قيمت 5 دلار به مشتری تحويل داده می شود.تمامی اين مراحل تنها در 2 دقیقه زمان انجام مي شود و شما می توانید يک ظرف سوپ مخصوص رشته فرنگی را که با چاشنی ساخت دست يک ربات است میل کنيد. به گفته آقای يوچی دا ساخت این ربات 210000 دلار هزينه بر بوده و در نوامبر سال 2008 مراحل ساخت آن به پایان رسيد است.

هم اکنون آقای يوچی دا در فکر باز کردن شعبه دوم مغازه طبخ سوپ رشته فرنگی آن هم با حضور یک ربات چاشنی زن دیگر است. از طرفی وی در تلاش است تا ابعاد و ظاهر ربات خود را کوچکتر و زيبا تر کند تا مشتريان با ديدن او اشتهای خود را از دست ندهند.

------------------------------------------------------------------------
ربات استاد کار چهره شما را طراحی می کند


در نقاشی، شاخه طراحی چهره افراد در نماهای مختلف از سخت ترين بخش های کار است که احتياج به تمرين بسیار زياد و کسب تجربه در بازه زمانی نسبتا طولانی دارد. حالا تصورش را بکنيد که يک ربات علاقمند، راه صد ساله را يک شبه طی کند و یک استاد طراحی چهره انسان از کار در بیاید.

Hui Lia نام اين ربات است که قادر به طراحی چهره تمام رخ انسان است. اين ربات ابتدا به کمک دوربینی از چهره شما عکس برداری می کند. سپس از شما می خواهد که مچ دست و انگشت اشاره خود را در بندهای مخصوص طراحی گذاشته و قلم و يا ماژیکی را به دست بگیرید.طولی نمی کشد که اين ماشین طراح همانند یک استاد کار دست شما را میگیرد و با طی کردن مسير هایی بر روی کاغذ تصویر چهره شما را طراحی خواهد کرد. اگر سر سوزن ذوقی داشته باشيد می توانيد به کمک این ربات نقاشی کردن را ادامه داده و تا مرحله پیشرفته طراحی چهره جلو بروید.

در حال حاضر نمونه آزمايشی این ربات در دانشکده هنر دانشگاه رويال لندن قرار دارد و شما می توانید برای دیدن نحوه کار و هنرمندی های آن همه روزه به این دانشگاه مراجعه کنید.


------------------------------------------------------------------------

رباتی که از روی متون رو خوانی می کند


اين روزها در کنار طراحی و ساخت انواع کتاب خوان های الکترونیکی، ژاپنی های خوش ذوق دست به طراحی رباتی با قابلیت خواندن متون زدند.

این ربات که Niomiya-kun نام دارد با قدی معادل 97.5 سانتيمتر و وزن 25 کیلو گرمی اش در ظاهری شبيه کودک قادر است با صدای بلند از روی يک متن چاپ شده که در مقابل چشمانش قرار می گيرد رو خوانی کند.

فرآیند رو خوانی از روی متن به کمک یک دوربين و يک برنامه نرم افزاری همزمان ساز خواندن و ديدن انجام می گيرد. در حال حاضر لغات تعریف شده برای اين ربات محدود است و اين ربات قادر به ادا کردن تمامی جملات و کلمات نیست، اما محققين در تلاش هستند تا بتوانند علاوه بر گسترده کردن دايره لغات اين ربات به ملایم نمودن و با احساس تر کردن صدايش نیز بپردازند.در آینده ای نه چندان دور اگر کودکتان از وجود رباتی آلومینیومی در اتاق خوابش نترسد می توانید به او قول شنیدن داستانها و افسانه های شبانه را بدهيد.

------------------------------------------------------------------------
ربات آلمانی گم شده، با راهنمایی عابران به مقصد می رسد


محققین دانشکده تکنولوژی دانشگاه مونیخ موفق به طراحی و ساخت رباتی شده اند که می تواند با پرسش سوال از عابران مقصد خود را پیدا کند. نام این رباتACE است که با یک GPS داخلی و در دست داشتن یک نقشه از شهر مونیخ حال و هوای فردی را دارد که در مونیخ گم شده است.

در قدم اول این ربات با مجهز بودن به چندین دوربین و تکنولوژی تشخیص چهره، عابرانی را که از کنارش در حال عبور هستند شناسایی میکند. تبادل اطلاعات بین عابران و این ربات از طریق یک صفحه نمایشگر تمام لمسی امکان پذیر می شود.

پس از آن شکل دهانی به صورت انیمیشن بر روی صفحه نمایشگر نقش می بندد و ربات داستان ما به طرح پرسش از چگونگی رسیدن به مقصدش می پردازد.
عابران علاقمند می توانند از طریق نمایشگر لمسی در پیدا کردن مقصد ربات بی نوا را کمک کنند.نتایج آزمون اولیه نشان داد که این ربات قادر است در یک بازه زمانی 5 ساعته با پرسیدن از 38 نفر مسافت 1.5 کیلو متری را طی نموده و خود را به مقصدش برساند.

------------------------------------------------------------------------
ربات پرنده شبکه موبایل را در نقاط حادثه دیده به راه می اندازد


محققین در یک کار گروهی به سرپرستی پروفسور Mitschele در دانشگاه تکنولوژي Iimenau در آلمان ربات پرنده ای ساخته اند که می تواند از طريق سیستم مخابرات رايويي امکان بر قراری ارتباط را در زمان وقوع حوادث و بلاياي طبیعی فراهم سازد. این ربات از طريق ایجاد يک بستر مخابراتي رادیویی امکان فعالیت دو سیستم تلفن همراه و شبکه بي سیم WiFi را مهيا می کند. به این ترتیب هم تیم نجات قادر خواهد بود که از تلفن همراه و اینترنت استفاده کند و هم کسانی که در زیر آوار گیر کرده اند می توانند در صورت دسترسی به موبایل، درخواست کمک کنند.
اغلب تجهيزات ارتباطی مانند تلفن همراه, تلفن ثابت و حتی اينترنت در زمان وقوع حوادث بزرگ مانند زلزله آسيب می بینند. و این موضوع مهمترین عاملی بود برای جرقه زدن ساخت و طراحی اين ربات پرنده در ذهن اعضای تيم.
شکل ظاهري این ربات همانند يک هلیکوپتر با چهار بازوی پرواز است و Quadcopter نامیده شده است. در بدنه اصلي این ربات یک عدد GPS داخلی و یک جستجوگر ماهواره اي به عنوان سخت افزار مرتبط با شبکه بي سیم کار گذاشته شده است.مشکل اصلي که ذهن اعضای تيم را به خود مشغول ساخته قيمت بالای باتري های ربات است که زمینه پرواز آن را به مدت 20 دقيقه فراهم مي سازد.اين ربات که در نمایشگاه Cebit امسال معرفی شده در حال حاضر به عنوان پروژه دکتري در دست بررسی و آزمایش هاي بيشتر است.
به گفته سر پرست تیم، ربات پرنده در آينده ای نه چندان دور در قالب يک کیت الکترونيکي با قيمت 377 دلار به بازار عرضه خواهد شد. اين در حالي است که قیمت باتري های مجموعه 1256 دلار تخمین زده شده است.
تیم سازنده این ربات ادعا می کنند که در هنگام بروز بلایای طبیعی این ربات ها سریع ترین روش ممکن برای برقراری ارتباطات تلفنی و شبکه در محل حادثه محسوب می شوند. طول عمر باطری 20 دقیقه ای آن هم برای زمان پرواز است. این ربات ها قادر اند که در طی این مدت خود را به یک مکان بلند یا یک ساختمان مناسب برسانند و پس از فرود، شبکه تلفن همراه و WiFi را برای ساعت های طولانی به کار بیاندازند.

------------------------------------------------------------------------

ربات نظافت چی آسانسور سوار می شود

چند سالی می شود که شاهد طراحی و ساخت ربات هایی هستیم که قادر به تمیز کردن سطوح و شستشوی محیط ها هستند. تصورش را بکنید! داشتن چند همکار ربات در محیط کار هم خالی از لطف نیست. ربات تپلی را که در تصویر مشاهده می کنید اخیرا در حرفه نظافت چی در یک برج مشغول به کار شده است.
این ربات توسط گروه صنایع سنگین Fuji طراحی شده که از آن در نمایشگاه Yasaka Electric امسال که در ایالت Osaka ژاپن در حال بر گزاری است پرده برداری شد. به گفته طراحان ,این ربات نسخه ارتقا یافته اجداد خودش می باشد که علاوه بر به ارث بردن خصلت های رباتی از پدرانش دارای قابلیت های ویژه ای نیز می باشد. این ربات به دلیل مجهز بودن به سنسور های لیزری و نرم افزار پیشرفته پردازش سیگنالهای الکتریکی قادر است موانع را تشخیص دهد و در مسیر یابی ها موفق تر از نمونه های مشابه جلوه گر شود.جالبتر آنکه این ربات برای رفت و آمدش بین طبقات یک ساختمان(به جهت نظافت) می تواند سوار آسانسور شود! سوار و پیاده شدن ربات از آسانسور نیز به کمک سخت افزاری نه چندان پیچیده پشتیبانی می شود. این سخت افزار در اتاقک آسانسور و همچنین بدنه خود ربات جا سازی خواهد شد. بر خلاف جثه بزرگش , این آقای خدمتکار الکتریکی دارای وزن سبکتر و هزینه مقرون به صرفه تری نسبت به هم نوعانش می باشد.
درضمن مکانهایی را که در طول روز این ربات به جهت نظافت به آنجا رفته به کمک دوربینی که در داخل آن تعبیه شده ضبط می شود و بر روی هارد دیسکی ذخیره می گردد بنابراین می توانید در پایان یک روز کاری از طریق بررسی اطلاعات این هارد دیسک در مورد دستمزد روزش تصمیم بگیرید.

------------------------------------------------------------------------
Motoman SDA10 ربات آشپز

باید باور کنیم که ژاپن امروز متخصص و متبحر در ارائه ایده ها و ساخت ربات ها شده است. به نظر شما فست فود یعنی چه؟ خب . شاید بگویید غذای سریع! در واقع منظور غذایی ست که طبخ آن در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. اما جالب است بدانید که ژاپن به فکر ساخت رباتی برای تهیه فست فود هم نیز بوده است.
یکی از این فست فود ها Okonomiyaki می باشد که از گوشت چرخ کرده و سبزیجات معطر و جوانه گندم تهیه می شود. (شاید بتوان گفت چیزی شبیه همبر گر خودمان).اگر روزی به یک مغازه تهیه فست فود در ژاپن رفتید و ناگهان از شما خواستند که سفارش خود را به یک ربات داده و غذای خود را تحویل بگیرید تعجب نکنید! چون Motoman SDA10 همان رباتیست که می تواند سفارشات را به صورت شنیداری مستقیما از مشتری بگیرد و غذا را آماده کند. نمونه آزمایشی این ربات در نمایشگاه Yasaka electric که در ایالت Osaka ژاپن بر گزار شدبه نمایش گذاشته شد. اما هنوز از زمان تولید و ساخت انبوه این ربات خبری در دسترس نیست.

 

 

 1- مقام اول جام جهانی 2003 ایتالیا در رشته تحلیل و ارائه بازی
 2- مقام دوم جام جهانی 2005 ژاپن در رشته شبیه سازی روبات های امدادگر  
3- مقام سوم جام جهانی 2005 ژاپن در رشته شبیه سازی فوتبال سه بعدی
 4- مقام سوم جام جهانی  2004پرتغال در رشته شبیه­سازی مربیگری فوتبال
 5- مقام سوم جام جهانی  2004پرتغال در رشته شبیه­سازی امداد
 6- مقام دوم مسابقات Iran Open 2006 در رشته شبیه سازی روبات های امدادگر
 7- مقام سوم مسابقات Iran Open 2006 در رشته شبیه سازی فوتبال سه بعدی
 8- مقام سوم مسابقات Iran Open 2006 در رشته شبیه سازی مربیگری فوتبال
 9- مقام اول مسابقات German Open 2005 در رشته شبیه­سازی روبات های امدادگر
10- مقام دوم مسابقات German Open 2005 در رشته شبیه­سازی فوتبال سه بعدی
11- مقام سوم مسابقات German Open 2002 در رشته شبیه­سازی مربیگری فوتبال
12- مقام اول مسابقات Helli Cup 2006 در رشته شبیه­سازی فوتبال سه بعدی
13- مقام اول مسابقات Helli Cup 2006 در رشته شبیه­سازی روبات های امدادگر
14- مقام اول مسابقات Helli Cup 2005 در رشته شبیه­سازی فوتبال سه بعدی
15- مقام دوم مسابقات American Open 2005 در رشته شبیه سازی فوتبال سه بعدی

تیم کاسپین پس از اتمام مسابقات جهانی 2005 ژاپن نیز در صدد آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات جهانی 2006 آلمان برآمد، و در این راستا موفق به کسب مجوز حضور در 3 رشته گردیده است.

    این تیم در سه بخش عمده به کار خود ادامه میدهد که عبارتند از:
 1.بخش شبیه سازی امداد و نجات
 2.بخش شبیه سازی مربیگری فوتبال
 3. بخش شبیه سازی فوتبال در محیط سه بعدی.
    ساختار کل تیم به شرح زیر است.
برنامه گروهها:
هر بخش بنابر تجربیات خود در سالهای گذشته برنامه ای را برای پیشبرد آن بخش ارائه کرده است که به شرح زیر می باشد.

1. بخش شبیه سازی روبات های امدادگر:
اهداف گروه :
- انجام کار علمی وعملی در دانشگاه.
- شرکت در مسابقات مختلف داخلی و خارجی و مطرح کردن نام دانشگاه در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی.
- کسب تجربه و مکتوب کردن تجربه های به دست آمده.
- پرورش نیروی جدید برای ادامه کار در سال های آتی.
- تبادل اطلاعات با دانشگاه های دیگر.
 برنامه کار گروه :
       شبيه سازي ربات هاي امدادگر يكي از قسمت هاي جديد و عملي فعاليت كلي ربوكاپ ميباشد كه از سال 2000 آغاز شده و تا كنون پيشرفت چشمگيري داشته است، به طوري كه كشور هاي پيشرفته ي دنيا سرمايه گذاري كلاني روي اين پروژه انجام داده اند.

       هدف اصلي اين پروژه فراهم آوردن تيمي از ربات هاي امدادگر است كه بتوانند در شرايط واقعي زلزله به طور خودگردان تصميم گيري و برنامه ريزي كرده و عمليات لازم براي امداد را انجام دهند كه البته در جريان توسعه نرم افزاري و سخت افزاري اين رشته به نتايج سودمندي ميتوان دست يافت كه به نوبه خود بسيار ارزشمند هستند كه در انتهاي اين گزارش با عنوان ساير كاربرد ها ذكر مي شوند.

       زلزله حادثه اي طبيعي ولي مخرب براي جامعه بشري و به خصوص كشور ماست . به علت زلزله خيز بودن و عدم استحكام لازم ساختمان هاي كشورمان اين موضوع براي جامعه ما اهميتي دو چندان مي يابد . هنگام وقوع زلزله در يك شهر ساختمان ها تخريب شده ، در نقاطي از شهر آتش سوزي رخ داده ، جاده ها به علت ريزش آوار ساختمان ها مسدود شده ، انسان هاي زيادي زير آوار گرفتار و احتمالا مصدوم شده اند و قادر به ترك محل فاجعه نيستند . در اين شرايط تيمي از ربات هاي امدادگر بدون دخالت انسان بايد به مدد انسان ها بشتابند ، خيابان هاي مسدود را باز كنند ، آتش ها را خاموش نمايند و ...  .  استفاده از ربات ها داراي مزيت هايي از قبيل هزينه كمتر ، بازدهي بيشتر ، تلفات امدادگر كمتر و ... است.

      در محيط شبيه سازي امداد ، محيط فاجعه زلزله توسط يك كامپيوتر شبيه سازي مي شود .در این شبیه سازی شهري مشابه شهر واقعي ساخته شده و زلزله اي با قدرت مشخص اتفاق مي افتد و ساختمان ها تخريب شده و آتش سوزي  به وقوع مي پيوندند و ساير اتفاقات نیز رخ مي دهد . سپس سه گونه مختلف گروه هاي امداد در شهر به حركت در آمده و سعي در كاهش عوارض زلزله مي كنند . شرح مفصل تر اين سه گونه مامور به صورت زير است :

ماموران پليس : اين گروه وظيفه دارند ترافيك شهر را كنترل كنند تا عبور و مرور در خيابان هاي شهر به سهولت انجام شود . همچنين بايد موانعي كه خيابان هاي شهر را مسدود كرده اند را از سر راه برداشته و به تسريع رفت وآمد كمك نمايند .

ماموران آتش نشان : همان طور كه ذكر شد هنگام وقوع زلزله آتش سوزي هايي در شهر به وقوع مي پيوندد كه بايد به گونه اي مهار شده تا ساير نقاط شهر دچار آتش سوزي نشوند . ماموران آتش نشان وظيفه دارند آتش ها را شناسايي كرده و آنها را خاموش نمايند .

ماموران اورژانس : با تخريب ساختمان ها ساكنان آنها زير آوار باقي مي مانند و  به افرادي نياز دارند كه آنها را نجات دهند . وظيفه ماموران اورژانس پيدا كردن افراد گرفتار شده زير آوار ، بيرون آوردن و سپس مداواي آنها مي باشد .
واما مهمترين قسمت اين پروژه نحوه همكاري اين سه گروه مختلف با همديگر است . اين همكاري بايد به گونه اي بهينه شود كه كمترين خسارت ممكن به شهر وارد آيد و شهر كمترين تلفات انساني را داشته باشد .

 

پروژه شبيه سازي محيط فاجعه براي آزمايش عوامل امدادرسان :

يكي ديگر از قسمت هاي جذاب فعاليت ربوكاپ شبيه سازي محيطي براي عملكرد عوامل مي باشد. از آنجايي كه براي توسعه و پيشرفت ربات هاي امدادگر نياز به آزمايش اين عوامل مي باشد و از طرفي آماده كردن يك محيط فيزيكي فاجعه كاري بسيار پرهزينه و دشوار است ، شبيه سازي و پياده سازي چنين محيطي بر روي شبكه اي از كامپيوتر ها كاري كم خرج و عاقلانه مي باشد . البته فراهم آوردن چنين محيطي در كامپيوتر به طوري كه تمام شرايط محيط خارج را در نظر گرفته باشد و يا حداقل به واقعيت نزديك تر باشد، خود كاري رقابت برانگيز و زمبنه اي گسترده براي تحقيقات و پيشرفت ، نه تنها در آن بلكه ساير علوم مرتبط مي باشد .

بنا بر آنجه گفته شد ، از سال 2003 ميلادي تصميم بر اين گرفته شد كه نه تنها طراحي و پياده سازي عوامل امدادگر به رقابت گذاشته شود بلكه طراحي محيطي مجازي دز كامپيوتر براي عملگرد اين عوامل نيز جزيي از مسابقات و به غنوان يك رشته جديد معرفي شود . با توجه به اين كه تيم ربوكاپ دانشگاه سابقه اي طولاني در حضور در مسابقات جهاني ربوكاپ دارد و همچنين وجود افراد علاقه مند و تلاشگر باعث شد كه تصميم بر اين گرفته شود تا در مسابقات جهاني 2006 تيم كاسپين در رشته شبيه سازي محيط فاجعه توانايي هاي خود را بار ديگر به نمايش بگذارند . براي فعاليت در اين قسمت افرادي كه در زمينه ربات هاي امدادگر فعاليت مي نموده اند گستره كاري خود را وسعت بخشيده و در رشته مذكور نيز فعال خواهند بود .

 

ساير كاربردها :

همان طور كه در ابتداي اين گزارش ذكر گرديد در جريان توسعه پروژه شبيه سازي امداد مي توان به نتايج سودمندي دست يافت . نمونه هايي از اين نتايج در زير ذكر شده اند :

طرح براي جشنواره خوارزمي :
 با استفاده از سيستم كنترل ترافيك ماموران پليس به گونه اي كه ذكر شد مي توان سيستمي براي كنترل چراغ هاي راهنمايي شهر طرح كرد كه قابل استفاده در راهنمايي و رانندگي كشور و شهر تهران باشد . اين سيستم ميتواند هوشمند باشد و به صورت كاملا خودكار ترافيك شهري را به صورت بهينه هدايت كند . اين طرح قابليت ارائه و رقابت در جشنواره خوارزمي را دارد . همچنين ساخت دستگاه ياد گيرنده يكي از اهدافي است كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد . دستگاهي كه قادر باشد انواع داده ها و نتايج آن داده ها را از ورودي بگيرد و سپس براي ورودي هاي جديدي كه به دستگاه وارد مي كنيم خروجي ها را تخمين بزند  كه طريقه پياده سازي اين دستگاه ايده اي نسبتا دشوار بوده و كاربردهاي زيادي در زمينه هوش مصنوعي و ساير علوم مرتبط خواهد داشت .

ارائه مقالات در كنفرانس ها و مجلات داخلي و بين المللي :  
يكي از مهم ترين اهداف فعاليت هاي علمي علاوه بر پيشرفت در زمينه هاي مختلف ، ارائه و آگاه ساختن ديگر محققان از اين پيشرفت ها و دستاوردها نيز از اهميت بالايي برخوردار است . در راستاي اين هدف يكي از مهمترين اهداف تيم ارائه مقالات دركنفرانس ها و مجلات داخلي و بين المللي بوده كه مقدمات آن نيز هم اكنون پايه ريزي شده و به طور قطع در آينده اي نزديك و با ياري مسئولين محترم شاهد به انجام رسيدن اين هدف نيز خواهيم بود .

 

2.بخش شبیه سازی مربیگری فوتبال:
Coach یا مربیگری فوتبال شاخه ای از مسابقات ربوکاپ میباشد که در آن یک تیم فوتبال توسط فرامینی که از سوی مربی صادرمیشود،هدایت میشود. مربی فرمان های خود را از طریق یک زبان استاندارد که Clang (Coach Language) نامیده میشود به بازیکنان میرساند. در این شاخه از مسابقات ربوکاپ تیم Caspian در مسابقات جهانی که در کشور پرتغال برگزار گردید، توانست مقام سوم را بین تیم های شرکت کننده بد ست آورد. و اعضای این تیم توانستند پاداش زحمات بی وقفه خود را با کسب این مقام بگیرند.

3. بخش شبیه سازی فوتبال در محیط سه بعدی:
اين رشته يکي از رشته هاي جديد مسابقات روبوکاپ مي باشد و سال گذشته نيز براي دومین بار در مسابقات جهاني روبوکاپ  2005 که در کشور ژاپن برگزار شد ، 32 تيم از کشورهاي مختلف در اين رشته با هم به رقابت پرداختند که تيم کاسپين نيز در اين مسابقات شرکت کرده و موفق به کسب مقام  سوم گردید.
شبيه ساز سه بعدي فوتبال نسبت به شبيه ساز دو بعدي فوتبال که تا به حال در مسابقات روبوکاپ از آن استفاده مي شده است پيشرفت هاي قابل توجهي کرده است که بعضي از آنها عبارتند از  :

  1. اضافه شدن بعد سوم (ارتفاع از زمين) به محيط شبيه سازي که خود باعث طرح مسائل جديدي در روبوکاپ شده است.
  2. اضافه شدن يک Physic Engine   به شبيه ساز، که باعث نزديکتر شدن شبيه سازي به واقعيت  و طبيعي تر شدن رخدادهاي فيزيکي شده است.
  3. امسال نيز سعي شده است تا شبيه سازي به واقعيت  نزديکتر شود و به اين منظور براي روباتها دو موتور و سه چرخ در نظر گرفته شده است تا شبيه به روباتهاي فيزيکي عمل کنند و بدين وسيله مسائل مربوط به کنترل روبات که تا به حال در شبيه سازي مطرح نبود ، براي اولين بار وارد بخش شبيه سازي روبوکاپ خواهد شد و اميد است با تلاش هاي پژوهشگران و محققين در اين زمينه ، راهکارهاي مناسبي در زمينه کنترل مطرح  شود که حتي داراي  کاربرد هاي صنعتي،  بويژه در مهندسي کنترل (Control Engineering)  باشد .

 

به دلايلي که در بالا مطرح شد ، اين رشته از روبوکاپ با استقبال بسيار خوبي مواجه شده است، چنانچه امسال براي مسابقات جهاني روبوکاپ که در سال 2006 در کشور آلمان برگزار خواهد شد ،در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال ،65 تيم از کشورهاي مختلف براي حضور در مسابقات ثبت نام کرده اند که بعد از تعيين صلاحيت تنها 32 تيم جواز شرکت در مسابقات جهاني را مي گيرند .

از آنجایی که شاخه شبیه سازی فوتبال در محیط سه بعدی حدود ذو سال است که در فعالیت های ربوکاپ شکل گرفته است.لذا دارای زمینه هایی با پتانسیل بالا برای آزمایش ایده هایی جدید و ارائه مقالاتی سودمند و مفید می باشد.

مدیریت این بخش بر آنست که فعالیت خود را در دو زمینه پیگیری کند:
1.شرکت در مسابقات برای آزمایش ایده های جدیدی که قابلیت بالفعل به خود گرفته است .
2.ارائه مقالاتی در زمینه هوش مصنوعی که قابلیت استفاده در سطح جهانی و به خصوص در کشور را داشته باشد.
امیدواریم که با مساعدت مسؤلان دانشگاه و سرپرستان تیم این امور تحقق یابند.برنامه تیم ربوکاپ کاسپین درسال 84-85 :

تیم روبوکاپ کاسپین  از دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت خود را در زمینه هوش مصنوعی و شبیه سازی سیستم های هوشمند از سال 1381 شروع نموده و موفق به کسب مقامها و درجات علمی بین المللی متعدد گردیده است، که از آن جمله می توان به مقامهای ذیل اشاره نمود:

رباتهای سال 2010

درحالی که تنها 3 روز به پایان سال 2010 باقی مانده است سیل معرفی  "ترین ها" همچنان ادامه دارد بهترین فیلمها ، موزیک ها ، اشخاص ، تکنولوژی ها و...

 

1(

در میان 50 تکنولوژی برتری که در تایم اعلام شد می توان به 3 نمونه ربات اشاره کرد که نمونه های 34 و 35 و 36 این لیست هستند

34 نمونه عنوان شده در لیست تکنولوژی های برتر 2010 ربات مکار است

1(

شاید این نام مناسبی برای این ربات نباشد کلا استفاده از مکر و حیله رشد به حساب نمی آید! یک الگوریتم در این ربات مورد استفاده قرار گرفته که می تواند توسط آن موقعیت را سنجیده و در صورت نیاز پاسخ نادرست به شرایط و مخاطب خود دهد و در حقیقت دشمن را گمراه می کند این ربات توسط محققان مؤسسه فناوری جورجیا ساخته شده و آنها معتقدند که الگوریتم‌های استفاده شده در این ربات  بهترین شیوه برای فرار از موقعیت را به آنها یاد می‌دهد و نقطه ضعف‌های ربات را به خوبی پنهان می کند

این ربات‌ها قرار است در آینده نه چندان دور برای اجرای عملیات جستجو و نجات در خدمت ارتش قرار گیرند. آنها حتی می‌توانند انسان‌ها را فریب دهند و دورغ هایشان را کشف کنند

بر اساس آنچه آمار نشان می دهد کشور کره جنوبی حدود 30هزار نیروی خارجی را برای تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان این کشور استخدام کرده است،

 

ربات مدرس زبان انگلیسی  سی و پنجمین عنوان را در تایم دارد

1(

بر اساس آنچه آمار نشان می دهد کشور کره جنوبی حدود 30هزار نیروی خارجی را برای تدریس زبان انگلیسی به دانش‌آموزان این کشور استخدام کرده است، و قاعدتا کم کردن هزینه ها برای این کشور دلیل اصلی ساخت این ربات است با ساخت این ربات سخنگوی زبان انگلیسی دانش‌آموزان از اواخر سال گذشته میلادی به صورت آزمایشی آموزش خود را با این نوع معلمان جدید آغاز نمودند  و البته این روند به زودی در 18 مدرسه دیگر به کار گرفته خواهند شد. این موضوع تا حدودی معلمان زبان این کشور را نگران کرده است البته نگرانی آنها چندان هم بیهوده نیست زیرا کارشناسان معتقدند این ربات‌ها در نهایت تمامی آموزگاران انگلیسی زبان کره را از کار بی‌کار خواهند کرد.

Tucker Balch، استاد محاسبات تعاملی ;دانشگاه Gorgia teck در محاسبه با CNN می گوید:

"این نوع فن آوری می تواند انواع مختلفی از آموزش را در بر گیرد مخصوصا در زمینه هایی که اساتید نمی توانند در تمامی کلاسها حضور داشته باشند استفاده از این رباتها در کلاس های درس (مثلا حل تمرین) ممکن است بهتر و بیشتر به شما کمک کند  تا حتی استادان مجرب. "

و سی و ششمین عنوان ربات‌های نجات‌غریق

ربات  نجات غریق 1.2 متری (4 فوتی) می‌تواند حداقل 15 برابر سریعتر از یک شناگر حرفه‌ای به سمت هدفی که در حال غرق‌شدن است، حرکت کند یعنی با سرعتی معادل 24 مایل در ساعت و جان او را نجات دهد

ربات‌های نجات‌غریق

1(

ربات نجات دهنده  EMILY نام‌گذاری شده است که مخفف Emergency  Integrated Lifesaving Lanyard می باشد ربات فوق الذکر  1.2 متری (4 فوتی) می‌تواند حداقل 15 برابر سریعتر از یک شناگر حرفه‌ای به سمت هدفی که در حال غرق‌شدن است، حرکت کند یعنی با سرعتی معادل 24 مایل در ساعت و جان او را نجات دهد. این سرعت فقط زمانی اتفاق می افتد که Emily خالی باشد و کسی بر روی آن سوار نباشد این دستگاه کوچک توسط کنترل از راه دور هدایت می‌شود و یک پمپ کوچک الکتریکی وظیفه به جلو راندن آن را در برابر جریان آب به عهده دارد. کمپانی سازنده آن قصد دارد امیلی را با قیمت3500$ معادل 4 میلیون تومان به فروش گذارد از سال آینده ( آنچه که سازندگان آن اعلام نموده اند از اواسط بهار) نمونه‌های تازه‌ای رونمایی می‌شوند که برای کنترل آنها از انرژی خورشیدی استفاده خواهد شد و برای حرکت در جهت مخالف رودخانه یا شناسایی هدف از یک نرم‌افزار کاربردی تلفن‌های همراه آی‌فون بهره خواهند برد.

 

این دستگاه کوچک که تنها دستاورد ایده ای نو است تستهای خود را با موفقیت به پایان رسانده است

 

منبع:

http://blog.uniandbooks.com/50-best-inventions-of-2010

http://robotionary.com/robotics/emily-the-lifeguard-robot.php

 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 10:55  توسط ربات  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 10:46  توسط ربات  |